To content

Bonitete S.BON AJPES

Bonitete gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov

Dodatne informacije:

anmhsdsd?`iodr-rh

01 / 583 33 08

02 / 235 25 27


Vrste bonitet in cene s prikazom, za katere subjekte so na voljo

Vrsta bonitete

Možnosti izbire

Cena brez
DDV v EUR

Cena z DDV
v EUR

Gospodarske družbe

Samostojni podjetniki

Zadruge

Zasebni
zavodi

Ostali
zavodi,
inštituti

eS.BON
Spletna boniteta

39,43

48,10

S.BON-1
Osnovna bonitetna informacija

56,56

69,00

S.BON-1/P
Podrobnejša bonitetna informacija

61,79

75,60

S.BON-1/IN
Osnovna bonitetna informacija v tujem jeziku (angleški, nemški, italijanski, madžarski, hrvaški)

81,76

99,75

S.BON-1/K
Bonitetna informacija skupine podjetij (poslovni sistemi)

61,97

75,60

Podrobnejša analiza poslovanja s pojasnilom pripisane bonitetne ocene

308,11

375,89

Individualna presoja dejstev za pripis bonitetne ocene 81,52 99,45

Vrsta bonitete

Možnosti izbire

Cena brez
DDV v EUR

Cena z DDV
v EUR

 

Gospodarske družbe

Samostojni podjetniki

Zadruge

Zavodi, inštituti ipd.

BON-2
Informacija o tekoči plačilni sposobnosti - v slovenskem jeziku

17,21

21,00

BON-2
Informacija o tekoči plačilni sposobnosti - v angleškem ali hrvaškem jeziku

24,59

30,00

BON-1/Z
Osnovna bonitetna informacija za pravne osebe javnega prava in zasebnega prava

30,12

36,75

Vrsta bonitete

Možnosti izbire

Cena brez
DDV v EUR

Cena z DDV
v EUR

Gospodarske družbe

Samostojni podjetniki

Zadruge

Zavodi, inštituti

Hrvaška

BON-HR

Boniteta poslovanja pravne osebe iz Hrvaške

67,46

82,30

Makedonija

BON-MK

Boniteta poslovanja pravne osebe iz Makedonije

76,60

93,45COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?