AJPES logo
Ljubljana, 30.1.2023
SPOROČILA O VROČANJU Z JAVNIM NAZNANILOM
Dokumente, navedene v spodaj objavljenih sporočilih o vročanju z javnim naznanilom, morajo naslovniki prevzeti  v 15 dneh od dneva objave sporočila. Vročitev velja za opravljeno po poteku 15 dni od dneva, ko je bilo sporočilo o vročanju z javnim naznanilom objavljeno na oglasni deski AJPES in na enotnem državnem portalu e-uprava.
                     
ZAP.
ŠT.
IZPOSTAVA ZADEVA VRSTA DOKUMENTA ŠTEVILKA DOKUMENTA DATUM DOKUMENTA NASLOVNIK VZROK VROČANJA Z JAVNIM NAZNANILOM DATUM OBJAVE MESTO NAHAJANJA DOKUMENTA URADNA OSEBA, KI VODI POSTOPEK
1 Nova Gorica Vpis v PRS Sklep o izbrisu 316-09-02959-2022/2  17.11.2022 SENAD GIGOVIĆ, Cesta Goriške fronte 64B, 5290 Šempeter pri Gorici nima h.p. 25.01.2023 soba 26 Nežika Kavčič
2 Koper Vpis v PRS Sklep o izbrisu po uradni dolžnosti 316-04-00120-2023/2 16.01.2023 Alberto Ravazzini, Kolodvorska cesta 7, 6000 Koper - Capodistria Neznan na naslovu 25.01.2023
3 Ljubljana Postopek o prekršku Odločba o prekršku 7100-3616/2022-7-DR-MČ 24.01.2023 DRUŠTVO LOOP TEAM SLOVENIJA, KOPALIŠKA CESTA 3, 1230 DOMŽALE Neznan na naslovu 24.01.2023 SOBA 29 Čampa Mitja
4 Koper Vpis v PRS Sklep o ugotovitvi obstoja razloga za izbris podjetnika iz PRS 316-04-03159/2022-2 22.12.2022 Gabriele Marchi, Via Orlanda 118, 30100 Venezia Italija Preseljen, nov naslov ni znan 23.01.2023 Pisarna 210 Gojtanić Barbara
5 Ljubljana Vpis v PRS Sklep o izbrisu 316-02-00170-2023/2 23.01.2023 Edin Hamulić, St. Veiter Strasse 75, 9020 Klagenfurt am Wötrhersee, Avstrija Neznan na naslovu 23.01.2023 AJPES, Izpostava Ljubljana, soba 7 Tome Blanka
6 Celje Postopek o prekršku Odločba o prekršku 7100-669/2022-7 19.01.2023 INTERNATIONAL LOGISTICS TRANSPORT D.O.O., Kidričeva ulica 24, 3000 Celje Neznan na naslovu 21.01.2023 Izpostava Celje, soba 203 Topole Andreja
7 Koper Vpis v PRS Sklep o izbrisu 316-04-03141-2022/2 30.12.2022 ALESSANDRO PORTA, VIA BRIGATA CASALE 136, 34149 TRIESTE ITALIJA Preseljen, nov naslov ni znan 20.01.2023 210 Gojtanić Barbara
8 Koper Vpis v PRS Sklep o izbrisu 316-04-03063-2022/2 29.12.2022 LORENZA SIGNORELLI, BOVIO 12, 60010 SENIAGALLIA BOVIO ITALIJA Preseljen, nov naslov ni znan 20.01.2023 PISARNA 210 Gojtanić Barbara
9 Ljubljana Sklep o izbrisu po uradni dolžnosti 316-02-00194-2023/2 19.01.2023 EL VALON, Valon Provolija s.p. Neznan na naslovu 20.01.2023 PRS  Arta Ibishi Puhek
10 Maribor Postopek o prekršku Obvestilo kršitelju, da se izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška 7100-1208/2022-2 17.01.2023 ZELENA DIREKTIVA, INŠTITUT ZA RAZVOJ..., TKALSKI PREHOD 4, MARIBOR Neznan na naslovu 20.01.2023 AJPES, IZPOSTAVA MARIBOR, SOBA 4 Fras Elizabeta
11 Maribor Postopek o prekršku Obvestilo kršitelju, da se izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška 7100-1205/2022-2 17.01.2023 NEODVISNI SINDIKATI SLOVENIJE, LINHARTOVA ULICA 22, MARIBOR Neznan na naslovu 20.01.2023 AJPES MARIBOR, SOBA 4 Fras Elizabeta
12 Trbovlje Postopek o prekršku Odločba o prekršku ODL 1053/2022 16.01.2023 Matjaž Odlazek, Savinjska cesta 9B, 1420 Trbovlje Preseljen, nov naslov ni znan 19.01.2023 soba 29 Paulič Polona
13 Trbovlje Postopek o prekršku Odločba o prekršku ODL 1052/2022 16.01.2023 Matjaž Odlazek, Savinjska cesta 9B, 1420 Trbovlje Preseljen, nov naslov ni znan 19.01.2023 soba 29 Paulič Polona
14 Ljubljana Postopek o prekršku Odločba o prekršku ODL 33/2023-0207 16.01.2023 MATJAŽ ODLAZEK, SAVINJSKA CESTA 9 B, 1420 TRBOVLJE Preseljen, nov naslov ni znan 18.01.2023 AJPES, IZPOSTAVA LJUBLJANA, SOBA 41 Adamič Branka
15 Ljubljana Postopek o prekršku Obvestilo kršitelju, da se izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška 7100-3752/2022-2-GD-UK 13.01.2023 RAKEL STUDIO TRGOVINA D.O.O., MAČKOVCI 80, 1230 DOMŽALE Neznan na naslovu 18.01.2023 AJPES IZPOSTAVA LJUBLJANA SOBA 9 Knez Urška
16 Ljubljana Postopek o prekršku Obvestilo kršitelju, da se izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška 7100-3742/2022-2-GD-UK 13.01.2023 ŽANKO 001 GRADBENIŠTVO D.O.O., NA LAZIH 4 A, 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANA Preseljen, nov naslov ni znan 18.01.2023 AJPES IZPOSTAVA LJUBLJANA SOBA 9 Knez Urška
17 Ljubljana Postopek o prekršku Obvestilo kršitelju, da se izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška 7100-3440/2022-2-GD-UK 13.01.2023 EKO-PIS, STORITVE IN PRODAJA, D.O.O., ARCHINETOVA ULICA 7, 1000 LJUBLJANA Preseljen, nov naslov ni znan 18.01.2023 AJPES IZPOSTAVA LJUBLJANA SOBA 9 Knez Urška
18 Maribor Postopek o prekršku Obvestilo kršitelju, da se izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška 7100-1838/2022-2/ZAJ 12.01.2023 DRUŠTVO ZA UČNO POMOČ INŠTRUKTKO Neznan na naslovu 18.01.2023 AJPES, IZPOSTAVA MARIBOR, SOBA 4 Zajšek Albina
19 Maribor Postopek o prekršku Odločba o prekršku Odl 15/2023 11.01.2023 MATJAŽ KRAJNC, POTRČEVA ULICA8, 2000 MARIBOR Neznan na naslovu 18.01.2023 AJPES, IZPOSTAVA MARIBOR, SOBA 4 Zajšek Albina
20 Ljubljana Postopek o prekršku Odločba o prekršku 7100-3101/2022-6-GD-UK 11.01.2023  VITA - M, DRUŽBA ZA TRGOVINO, PROIZVDONJO IN STORITVE D.O.O., CANKARJEVA CESTA 7, 1000 LJUBLJANA Neznan na naslovu 16.01.2023 AJPES IZPOSTAVA LJUBLJANA SOBA 9 Knez Urška
21 Nova Gorica Vpis v PRS Sklep o izbrisu 316-09-02732-2022/2 16.10.2022 Saša Hlede, Križišče 33, 34070 Števarjan, Italija Neznan na naslovu 16.01.2023 AJPES Izpostava Nova Gorica, soba 36 Pavlovič Tanja
22 Ljubljana Postopek o prekršku Odločba o prekršku ODL 21/2023-0207 12.01.2023 ELDIN BEĆIĆ, KNEZOV ŠTRADON, 1000 LJUBLJANA Preseljen, nov naslov ni znan 16.01.2023 AJPES, IZPOSTAVA LJUBLJANA, SOBA 41 Adamič Branka
23 Ljubljana Postopek o prekršku Odločba o prekršku ODL 16/2023-0207 12.01.2023 RADOSAV VOJINOVIĆ, CESTA MARŠALA TITA 63, 4270 JESENICE Neznan na naslovu 16.01.2023 AJPES, IZPOSTAVA LJUBLJANA, SOBA 41 Adamič Branka
24 Trbovlje Vpis v PRS Sklep o zavrženju 316-12-03600-2022-4 22.12.2022 Thom Edward Robinson, Matjaževa ulica 17, 1000 Ljubljana Neznan na naslovu 13.01.2023 AJPES, izpostava Trbovlje, soba 28 Šikovec Marija