AJPES logo
Ljubljana, 5.6.2023
SPOROČILA O VROČANJU Z JAVNIM NAZNANILOM
Dokumente, navedene v spodaj objavljenih sporočilih o vročanju z javnim naznanilom, morajo naslovniki prevzeti  v 15 dneh od dneva objave sporočila. Vročitev velja za opravljeno po poteku 15 dni od dneva, ko je bilo sporočilo o vročanju z javnim naznanilom objavljeno na oglasni deski AJPES in na enotnem državnem portalu e-uprava.
                     
ZAP.
ŠT.
IZPOSTAVA ZADEVA VRSTA DOKUMENTA ŠTEVILKA DOKUMENTA DATUM DOKUMENTA NASLOVNIK VZROK VROČANJA Z JAVNIM NAZNANILOM DATUM OBJAVE MESTO NAHAJANJA DOKUMENTA URADNA OSEBA, KI VODI POSTOPEK
1 Celje Postopek o prekršku Obvestilo kršitelju, da se izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška 7100-1022/2023-2 01.06.2023 KA-HA, TRGOVINA IN STORITVE, d.o.o., Ljubljanska c. 60a, Celje Neznan na naslovu 5.06.2023 Izpostava Celje, soba 206 Čatar Simona
2 Celje Postopek o prekršku Obvestilo kršitelju, da se izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška 7100-732/2023-2 01.06.2023 ODVETNIŠKA DRUŽBA PREBIL, Mariborska cesta 86, Celje Neznan na naslovu 5.06.2023 Izpostava Celje, soba 206 Čatar Simona
3 Krško Vpis v PRS Sklep o izbrisu 316-06-01449-2023/2 29.05.2023 Preprosta fizična dela, Marin Ciglar s.p., sedež Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana Neznan na naslovu 3.06.2023 AJPES Izpostava Krško Papež Andreja
4 Kranj Vpis v PRS Sklep o izbrisu po uradni dolžnosti 316-05-01461-2023/2 30.05.2023 Dalibor Mitrović Neznan na naslovu 3.06.2023 Pisarna št. 1/III Juvan Amadeja
5 Maribor Vpis v PRS Sklep o ugotovitvi obstoja razloga za izbris podjetnika iz PRS 316-07-02318-2023/2 21.04.2023 Zorica Šišović s.p., Glavni trg 17B, 2000 Maribor Preseljen, nov naslov ni znan 3.06.2023 Pisarna št.13  Doroteja Kirbus
6 Ljubljana Postopek o prekršku Odločba o prekršku 7100-3437/2022-6-GD-UK 23.05.2023 MIŠIĆ SLAVKO, LETOVIŠKA POT 1, 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE Preseljen, nov naslov ni znan 29.05.2023 Soba 9 Knez Urška
7 Kranj Vpis v PRS Sklep o izbrisu po uradni dolžnosti 319-05-01387-2023/2 22.05.2023 Gani Zymeri, Dumnice e Poshtme-Podujevo 11000, Kosovo Preseljen, nov naslov ni znan 26.05.2023 III/1 Govekar Dragica
8 Postojna Vpis v PRS Sklep o ugotovitvi obstoja razloga za izbris podjetnika iz PRS 316-11-00900-2023-2 23.05.2023 Marko Milošević Preseljen, nov naslov ni znan 25.05.2023 Pisarna 4 Ostanek Nataša
9 Postojna Vpis v PRS Sklep o ustavitvi postopka 316-11-00903-2023-2 19.05.2023 SAMO BAJZEK Neznan na naslovu 25.05.2023 AJPES IZPOSTAVA POSTOJNA Ostanek Nataša
10 Ljubljana Vpis v PRS Sklep o ugotovitvi obstoja razloga za izbris podjetnika iz PRS 316-02-01359-2023/2 19.05.2023 Keramičarstvo Ibriqi, Argjend Ibriqi s.p., Spodnje Stranje 34, 1242 Stahovica Neznan na naslovu 24.05.2023 Pisarna št. 7 Tome Blanka
11 Krško Postopek o prekršku Obvestilo kršitelju, da se izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška 7100-313/2023-2 03.05.2023 KULTURNO DRUŠTVO PEVCI ZVOKA, Hrastinska pot 40, 8250 Brežice Neznan na naslovu 12.05.2023 AJPES izpostava Krško Papež Andreja