AJPES logo
Ljubljana, 11.12.2023
SPOROČILA O VROČANJU Z JAVNIM NAZNANILOM
Dokumente, navedene v spodaj objavljenih sporočilih o vročanju z javnim naznanilom, morajo naslovniki prevzeti  v 15 dneh od dneva objave sporočila. Vročitev velja za opravljeno po poteku 15 dni od dneva, ko je bilo sporočilo o vročanju z javnim naznanilom objavljeno na oglasni deski AJPES in na enotnem državnem portalu e-uprava.
                     
ZAP.
ŠT.
IZPOSTAVA ZADEVA VRSTA DOKUMENTA ŠTEVILKA DOKUMENTA DATUM DOKUMENTA NASLOVNIK VZROK VROČANJA Z JAVNIM NAZNANILOM DATUM OBJAVE MESTO NAHAJANJA DOKUMENTA URADNA OSEBA, KI VODI POSTOPEK
1 Ljubljana Postopek o prekršku Odločba o prekršku 7100-4537/2023-6-GD-AKR 07.12.2023 AGIM HUSEJNI, DUPLJE 40, 5271 VIPAVA Neznan na naslovu 11.12.2023 Soba 29 Krže Alenka
2 Ljubljana Postopek o prekršku Obvestilo kršitelju, da se izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška 7100-4010/2023-3-GD-MČ 30.11.2023 PAVLO VORONYUK, PEČOVNIK 17, 3000 CELJE Preseljen, nov naslov ni znan 8.12.2023 AJPES, Izpostava Ljubljana, soba 29 Čampa Mitja
3 Ljubljana Postopek o prekršku Obvestilo kršitelju, da se izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška 7100-4648/2023-3-GD-MČ 03.10.2023 NATALIJA DROŽINA, SOLINSKA ULICA 2, 6000 KOPER - CAPODISTRIA Neznan na naslovu 8.12.2023 AJPES, Izpostava Ljubljana, soba 29 Čampa Mitja
4 Ljubljana Postopek o prekršku Obvestilo kršitelju, da se izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška 7100-4390/2023-3-GD-MČ 03.10.2023 MIRAN OŠABNIK, SOJERJEVA ULICA 6 C, 1000 LJUBLJANA Preseljen, nov naslov ni znan 8.12.2023 AJPES, Izpostava Ljubljana, soba 29 Čampa Mitja
5 Ljubljana Postopek o prekršku Obvestilo kršitelju, da se izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška 7100-4298/2023-3-GD-MČ 02.10.2023 VASO MIĆEVIĆ, GORAZDOVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA Neznan na naslovu 8.12.2023 AJPES, Izpostava Ljubljana, soba 29 Čampa Mitja
6 Ljubljana Postopek o prekršku Obvestilo kršitelju, da se izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška 7100-4062/2023-2-GD-MČ 30.11.2023 IDG BUILDING, GRADBENE STORITVE, D.O.O., GOSPODINJSKA ULICA 8, 1000 LJUBLJANA Neznan na naslovu 8.12.2023 AJPES, Izpostava Ljubljana, soba 29 Čampa Mitja
7 Ljubljana Postopek o prekršku Odločba o prekršku 7100-4639/2023-5-ZP-AKR 06.12.2023 SINDIKAT KOVINSKE IN ELEKTROINDUSTRIJE SLOVENIJE - SKEI, SATURNUS EMBALAŽA D.D., OB ŽELEZNICI 16, 1000 LJUBLJANA Neznan na naslovu 8.12.2023 Soba 29 Krže Alenka
8 Ljubljana Postopek o prekršku Odločba o prekršku 7100-3595/2023-4-DR-LH;ODL 979/2023-0212 01.12.2023 ŠPORTNO DRUŠTVO JAVNA RAZSVETLJAVA LJUBLJANA  Neznan na naslovu 7.12.2023 SOBA 39 Hribar Lidija
9 Ljubljana Postopek o prekršku Odločba o prekršku ODL 973/2023-0204  06.12.2023 DRUŠTVO ZA OZAVEŠČANJE ČLOVEKOVIH VREDNOT - OCEANA, KAJUHOVA ULICA 34, 1000 LJUBLJANA Neznan na naslovu 7.12.2023 Pisarna št. 25 Oven Aljoša
10 Ljubljana Postopek o prekršku Odločba o prekršku ODL 972/2023-0204  06.12.2023 DRUŠTVO UMETNOSTI IN KREATIVNE OBRTI ZA OTROKE, CESTA NA BRDO 67, 1000 LJUBLJANA Neznan na naslovu 7.12.2023 Pisarna št. 25 Oven Aljoša
11 Maribor 7100-1583/2023 ODL 840/2023 7100-2973/2023 18.10.2023 DELAVSKI NOGOMETNI KLUB ATLETIKO, Ob gozdu 1, 2212 Šentilj v Slov. goricah Preseljen, nov naslov ni znan 7.12.2023 Pisarna št. 4 Fras Elizabeta
12 Maribor 7100-1583/2023 ODL 913/2023 7100-2991/2023 18.10.2023 SONJA BUŠKOVIĆ, STAROŠINCE 2, 2326 CIRKOVCE Neznan na naslovu 7.12.2023 Pisarna št. 4 Fras Elizabeta
13 Koper Postopek o prekršku Odločba o prekršku 710-756/2023 06.12.2023 COMAN DARIUS-FLORIN, CAMPO SAN GIACOMO 3, 34173 TRIESTE, ITALIJA Neznan na naslovu 7.12.2023 SOBA 202 Kravanja Sandi
14 Ljubljana Vpis v PRS Sklep o izbrisu po uradni dolžnosti 316-02-02837-2023/2 17.11.2023 Petar Čičmir, Alduci 20, 22323 Sedramić, Hrvaška Preseljen, nov naslov ni znan 6.12.2023 Pisarna št. 9 Tome Blanka
15 Novo mesto Vpis v PRS Sklep o izbrisu po uradni dolžnosti 316-718/2023-3 27.11.2023 Zoran Jovanović, Ulica heroja Marinclja 7, 1330 Kočevje Neznan na naslovu 6.12.2023 SOBA 228 Cotič Markovič Saša
16 Maribor Postopek o prekršku Odločba o prekršku 7100-1311/2023-7/ŠKR 28.11.2023 INOTEHNA INŽENIRING, proizvodnja in storitve, d.o.o., Sokolska ulica 46, 2000 Maribor Preseljen, nov naslov ni znan 5.12.2023 Pisarna št. 6 Škrjanec Marija
17 Nova Gorica Vpis v PRS Sklep o ugotovitvi obstoja razloga za izbris podjetnika iz PRS 316-09-02889-2023/2 10.11.2023 VANPROM, gradbeništvo, Vane Terziev s.p., Cankarjeva ulica 62, 5000 Nova Gorica Neznan na naslovu 4.12.2023 soba 36 Pavlovič Tanja
18 Maribor Postopek o prekršku Obvestilo kršitelju, da se izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška 7100-1453/2023-2/TER 26.10.2023 Kozmetika in frizerstvo MakeupbyDB Dehila Bekjiroska s.p., Zrkovska cesta 87, 2000 Maribor Neznan na naslovu 1.12.2023 Pisarna št. 10 Terbuc Munda Andreja
19 Ljubljana Vpis v PRS Sklep o izbrisu po uradni dolžnosti 316-02-02960-2023/2 30.11.2023 Sufijan Mustafa, Ul. 107, 35, 1200 Tetovo, Severna Makedonija Neznan na naslovu 1.12.2023 Pisarna št. 14 Karmen Brdakić 
20 Ljubljana Postopek o prekršku Odločba o prekršku ODL 953/2023-0204  29.11.2023 GOLF CLUB OLIMPIJA, CELOVŠKA CESTA 25, 1000 LJUBLJANA Preseljen, nov naslov ni znan 30.11.2023 Pisarna št. 25 Oven Aljoša
21 Ljubljana Postopek o prekršku Odločba o prekršku 7100-2719/2023-6-GD-UK  27.11.2023 ALMA ENERGETIKA, OBNOVLJIVI VIRI D.O.O., DUNAJSKA CESTA 158, 1000 LJUBLJANA Neznan na naslovu 29.11.2023 Soba 32 Knez Urška
22 Ljubljana Postopek o prekršku Obvestilo kršitelju, da se izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška 7100-4455/2023-2-GD-AKR 28.11.2023 BBAC, GOSTINSTVO, D.O.O., CELOVŠKA CESTA 136, 1000 LJUBLJANA Preseljen, nov naslov ni znan 28.11.2023 Soba 29 Krže Alenka
23 Ljubljana Postopek o prekršku Obvestilo kršitelju, da se izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška 7100-4486/2023-2-GD-AKR 29.09.2023  ELKA, INŠTALIRANJE ELEKTRIČNIH NAPELJAV IN NAPRAV D.O.O., MILIČINSKEGA ULICA 6, 1000 LJUBLJANA Neznan na naslovu 28.11.2023 Soba 29 Krže Alenka
24 Ljubljana Postopek o prekršku Obvestilo kršitelju, da se izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška 7100-4494/2023-2-GD-AKR 29.09.2023 JCD PROJEKT 2, STORITVE, D.O.O., LJUBLJANA, LJUBLJANSKA CESTA 13 D, 1236 TRZIN Neznan na naslovu 28.11.2023 Soba 29 Krže Alenka
25 Koper Vpis v PRS Sklep o izbrisu 316-04-04011-2023/3 02.10.2023 Tea Pozar, Androna Campo Marzio 2, 34100 Trieste, Italija Neznan na naslovu 28.11.2023 soba 206 Belac Sonja
26 Kranj Vpis v PRS Sklep o ugotovitvi obstoja razloga za izbris podjetnika iz PRS 316-05-03091-2023/2 22.11.2023 Gregor Knific s.p., Godešič 100, 4220 Škofja Loka Neznan na naslovu 27.11.2023 Pisarna št. III/1 Juvan Amadeja