AJPES logo
Ljubljana, 28.5.2024
SPOROČILA O VROČANJU Z JAVNIM NAZNANILOM
Dokumente, navedene v spodaj objavljenih sporočilih o vročanju z javnim naznanilom, morajo naslovniki prevzeti  v 15 dneh od dneva objave sporočila. Vročitev velja za opravljeno po poteku 15 dni od dneva, ko je bilo sporočilo o vročanju z javnim naznanilom objavljeno na oglasni deski AJPES in na enotnem državnem portalu e-uprava.
                     
ZAP.
ŠT.
IZPOSTAVA ZADEVA VRSTA DOKUMENTA ŠTEVILKA DOKUMENTA DATUM DOKUMENTA NASLOVNIK VZROK VROČANJA Z JAVNIM NAZNANILOM DATUM OBJAVE MESTO NAHAJANJA DOKUMENTA URADNA OSEBA, KI VODI POSTOPEK
1 Nova Gorica Vpis v PRS Sklep o izbrisu po uradni dolžnosti 316-09-00656-2024 05.04.2024 POSLOVNO SVETOVANJE ALESSIO FILIPPONI S.P., Velika pot 29, 5250 Solkan Neznan na naslovu 28.05.2024 soba 36 Pavlovič Tanja
2 Maribor Vpis v PRS Sklep o ugotovitvi obstoja razloga za izbris podjetnika iz PRS 316-0703011-2024/ 25.04.2024 Ahmet Maslić, Ilovača 21, 72270 Travnik Preseljen, nov naslov ni znan 27.05.2024 AJPES MARIBOR Drevenšek Franc
3 Ljubljana Postopek o prekršku Odločba o prekršku 7100-4506/2023-8-GD-AKR, ODL 382/2024-02 22.05.2024 BOŠKO MILUTIN, KERSNIKOVA CESTA 17, 3320 VELENJE Neznan na naslovu 27.05.2024 Pisarna št. 29 Krže Alenka
4 Ljubljana Postopek o prekršku Obvestilo kršitelju, da se izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška 7100-2461/2023-3-ZP-MČ 21.05.2024 JOŽEF LAUŠ, ZGORNJA REČICA 38, 3270 LAŠKO Preseljen, nov naslov ni znan 23.05.2024 AJPES, Izpostava Ljubljana, soba 29 Čampa Mitja
5 Koper Vpis v PRS Sklep o izbrisu po uradni dolžnosti 316-04-01362-2024/2 12.03.2024 Massimiliano Luciani, Via Cavalotti 86, 20093 Cologna Monzese Italija Neznan na naslovu 22.05.2024 Pisarna 210 Gojtanić Barbara
6 Koper Vpis v PRS Sklep o izbrisu po uradni dolžnosti 316-04-01786-2024/2 03.04.2024 remzi krasniqui, Šalara 31c, 6000 Koper Neznan na naslovu 22.05.2024 Pisarna 210 Gojtanić Barbara
7 Ljubljana Vpis v PRS Sklep o ugotovitvi obstoja razloga za izbris podjetnika iz PRS 316-02-01537-2024/2 16.05.2024  Vzdrževalne storitve, Zoran Baloh s.p., Mali Vrh pri Šmarju 64, 1293 Šmarje - Sap Preseljen, nov naslov ni znan 22.05.2024 Pisarna št. 32 Porenta Vesna
8 Celje Vpis v PRS Sklep o ugotovitvi obstoja razloga za izbris podjetnika iz PRS 316-03-03754-2024/2 15.05.2024 Gradbeništvo, Shqipron Morina s.p. Neznan na naslovu 22.05.2024 Pisarna 107 Zalokar Nataša
9 Ljubljana Vpis v PRS Sklep o izbrisu po uradni dolžnosti 316-02-01564-2024/2 21.05.2024 Robert Marinko, naslov neznan Neznan na naslovu 21.05.2024 Oddelek PRS Barbara Smerdel 
10 Celje Postopek o prekršku Obvestilo kršitelju, da se izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška 7100-437/2024-2 08.05.2024 ŽIGA ŠKET, Bobovo Pri Šmarju 10, 3240 Šmarje pri Jelšah Preseljen, nov naslov ni znan 17.05.2024 soba 102 Žlaus Marjan
11 Ljubljana Vpis v PRS Sklep o izbrisu po uradni dolžnosti 316-02-01540-2024/2 16.05.2024 Jehon Gorani, Štihova ulica 13, 1000 Ljubljana Neznan na naslovu 17.05.2024 Oddelek PRS Sonc Avsec Mojca
12 Postojna Vpis v PRS Sklep o izbrisu 316-11-00933-2024/2 10.05.2024 Ognjen Cvišić, Zadrečka cesta 21, 3331 Nazarje Neznan na naslovu 17.05.2024 pisarna 1/II Maja Košir
13 Koper Vpis v PRS Sklep o izbrisu po uradni dolžnosti 316-04-01361-2024/2 12.03.2024 RAGIB OSMANOVIĆ, AVENIJA DUBROVNIK, 1000 ZAGREEB HRVAŠKA Neznan na naslovu 16.05.2024 PISARNA 210 Gojtanić Barbara
14 Koper Vpis v PRS Sklep o izbrisu po uradni dolžnosti 316-04-01360-2024/2 12.03.2024 ELENA GOLUBIĆ, RIMSKI PUT 24, 10360 SESVETE HRVAŠKA Neznan na naslovu 16.05.2024 PISARNA 210 Gojtanić Barbara
15 Koper Vpis v PRS Sklep o izbrisu po uradni dolžnosti 316-04-01359-2024/2 12.03.2024 SANDRA KOCJANČIČ, PODVOZNA CESTA 38, 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE Neznan na naslovu 16.05.2024 PISARNA 210 Gojtanić Barbara
16 Koper Vpis v PRS Sklep o izbrisu po uradni dolžnosti 316-04-01785-2024/2 03.04.2024 UKE BERISHA, KROŽNA CESTA 2, 6000 KOPER Neznan na naslovu 16.05.2024 PISARNA 210 Čefarin Leonida
17 Krško Vpis v PRS Sklep o izbrisu 316-06-01199-2024/2-2 09.05.2024 Iztok Živic Preseljen, nov naslov ni znan 15.05.2024 Ajpes izpostava krško
18 Krško Vpis v PRS Sklep o izbrisu 316-06-01215-2024/2 09.05.2024 OLIVER VASIČ  Preseljen, nov naslov ni znan 15.05.2024 Ajpes izpostava Krško