LOGIN

 

LOCAL LOGIN

Registered users
New user

SI-PASS

Registered users

BRIS

Sistem povezovanja poslovnih registrov

AJPES v okviru upravljanja poslovnega registra zagotavlja tudi integracijo s sistemom povezovanja poslovnih registrov - Business Registers Interconnection System (BRIS), kot jo zahteva Direktiva 2012/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede povezovanja centralnih in trgovinskih registrov ter registrov družb.

Namen BRIS je izboljšati čezmejni dostop do informacij o družbah in njihovih podružnicah v drugih državah članicah prek:

  • elektronske komunikacije med registri;
  • pošiljanja informacij posameznikom, na standardiziran način, po vsej EU;
  • z uporabo identične vsebine in interoperabilne tehnologije.

BRIS poenostavlja in avtomatizira komunikacijske načine za izmenjavo podatkov med poslovnimi registri o gospodarskih družbah, njihovih čezmejnih združitvah ter podatkov o podružnicah s sedežem v drugi državi znotraj EU. S sistemom BRIS se znižujejo administrativni stroški družb v postopkih čezmejnih združitev, izboljšuje se sodelovanje med poslovnimi registri držav članic ter s tem zagotavljajo pravočasni in pravilnejši podatki v teh registrih.

BRIS omogoča premagovanje jezikovnih ovir in vzpostavlja višjo stopnjo pravne varnosti - z izboljšanjem zanesljivosti podatkov vsebovanih v poslovnih registrih ter poenotenjem postopkov njihove izmenjave.

AJPES, kot upravljavec poslovnega registra, z vključitvijo v sistem BRIS, prek enotne vstopne točke na portalu e-Pravosodje, omogoča dostop do podatkov in listin o gospodarskih družbah, vpisanih v Poslovni register Slovenije.

S projektom BRIS je AJPES uspešno kandidiral na razpisu »CEF Telecom 2016 – BRIS« Izvajalske agencije za inovacije in omrežja ter za razvoj pridobil nepovratna sredstva Evropske unije.

 
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?