LOGIN

 

LOCAL LOGIN

Registered users
New user

SI-PASS

Registered users



Statistike plačilnega prometa

Prejemki in izdatki - Poročila

Zadnja objava

Datum zadnje objave: 15. 7. 2020

Leto 2020

Prejemki
(v 000 EUR)

 Izdatki
(v 000 EUR)

Januar 27.481.249 27.894.044
Februar 22.043.930 22.145.243
Marec 27.734.455 26.218.419
April 24.312.140 22.254.671
Maj 21.732.249 21.332.732
Junij 25.311.431 25.235.247

 

Prejemki in izdatki pravnih oseb po področjih dejavnosti v obdobju januar-junij 2020

Datum zadnje objave: 15.7.2020

 Leto 2020

Prejemki
(v 000 EUR)
Izdatki
(v 000 EUR)
Januar 707.695 907.953
Februar 663.573 661.067
Marec 666.372 654.841
April 544.630 538.652
Maj 568.877 527.405
Junij 653.583 634.036

 

Prejemki in izdatki samostojnih podjetnikov in drugih fizičnih oseb, ki opravljajo registrirane dejavnosti po področjih dejavnosti v obdobju januar-junij 2020

Arhiv

 Prejemki in izdatki poslovnih subjektov po mesecih 2003-2019

Podatki mesečnih poročil o prejemkih na račune in o izdatkih z računov poslovnih subjektov so na voljo:

  • po področjih dejavnosti glede na vrsto poslovnih subjektov (pravne osebe od leta 2003, samostojni podjetniki in druge fizične osebe (FO) pa od leta 2010 dalje),
  • po področjih dejavnosti in po temeljnih skupinah pravnih oseb od 2003 do vključno 2009.

Prejemki in izdatki po področjih dejavnosti

 
  • pravnih oseb
     2019201820172016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010
 
 
  • samostojnih podjetnikov in drugih fizičnih oseb
     2019201820172016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010
 

Prejemki pravnih oseb po temeljnih skupinah in po področjih dejavnosti

  2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003  

Izdatki pravnih oseb po temeljnih skupinah in po področjih dejavnosti

  2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003  COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?