LOGIN

 

LOCAL LOGIN

Registered users
New user

SI-PASS

Registered users

RZPP

Register zastavnih pravic na premičninah - Ajpes
Preko spletnega portala AJPES je omogočen vpogled v aktivne zastavne pravice na premičninah, ki so neposestno zastavljene oziroma zarubljene. Podatki se ažurirajo glede na zagotavljanje opravljenih vpisov v RZPP.

VNOS ISKALNIH POGOJEV

Iskanje po premičninah

Do podatkov lahko dostopate z vpisom enoličnega identifikacijskega znaka:

  • pri motornih vozilih je to identifikacijska številka vozila (številka šasije – VIN),
  • pri opremi in zalogi je enolični identifikacijski znak oznaka katastrske občine in parcelna številka nepremičnine, na kateri se ta premičnina nahaja. V kolikor iščete po parcelnih številkah, ki vsebujejo npr. znak *, predlagamo, da iskanje izvedete zgolj z vnosom številke parcele brez dodatnih znakov, saj bodo prikazane tudi ostale (nekatere parcele so namreč v RZPP vpisane z znakom #, \ itn.).
  • pri govedu in kopitarjih je enolični identifikacijski znak številka, s katero je žival vpisana v referenčni register.
Če je na isti lokaciji vpisanih več premičnin, se prikažejo vse, ki so na tej lokaciji vpisane. Iskanje lahko ponovite s podrobnejšim definiranjem premičnine.Iskanje po poslovnih subjektih

Priporočamo iskanje po matični ali davčni številki, saj se je lahko naziv poslovnega subjekta od vpisa v RZPP spremenil. Za iskanje zadostuje vpis 7 mestne matične številke. Če se išče vpis za določeno enoto subjekta, potem je potrebno vpisati 10-mestno matično številko.
POVEZANE VSEBINE


COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?