To content

Izjava o dostopnosti

Uvod

AJPES se zavezuje omogočati dostopnost spletnega mesta www.ajpes.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, v nadaljevanju ZDSMA. (Uradni list RS, št. 30/18, 95/21 – ZInfV-A189/21 – ZDU-1M in 18/23 – ZDU-1O). Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče AJPES na spletnem mestu www.ajpes.si.

Stopnja skladnosti

Spletišče AJPES je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Da bi zagotovili pozitivno uporabniško izkušnjo spletnih mest, smo pri razvoju novih spletnih strani sledili smernicam WCAG 2.1 (angl. Web Content Acessibility Guidelines), ki se delijo na tri ravni skladne vsebine: A, AA in AAA. Na AJPES si prizadevamo biti skladni najmanj z ravnijo AA.

Nabor storitev za dostopnost

Spletno mesto s sistemsko zagotovljenimi prilagoditvami omogoča:

 • izbiro barvnega kontrasta (privzeti/prilagojen barvni kontrast),
 • izbiro velikosti pisave (privzeta, dvakratna, trikratna),
 • delno navigacijo po spletnem mestu s tipkovnico,
 • programsko prepoznavanje jezika spletne strani,
 • opisne linke,
 • načine, ki uporabnikom omogočajo navigacijo s tipkovnico, iskanje vsebin in ugotavljanje, kje na spletni strani se nahajajo,
 • dostopnost do spletnih obrazcev,
 • optimizacijo za določene bralnike,
 • prikaz kazala in kontaktnega obrazca,
 • odzivno oblikovanje – postavitev vsebine se prilagaja ločljivosti zaslona,
 • prikaz vsebin za uporabnika podpornih tehnologij (na primer: bralnike zaslona, brajevo vrstico),
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • uporabo različnih ravni naslovov,
 • prikaz položaja, kje na spletišču se trenutno nahajamo (99% drobtinice).

AJPES si prizadeva za neokrnjeno delovanje funkcionalnosti portala, vključno s storitvami za dostopnost, v vseh novejših (podprtih) brskalnikih. Za najboljšo uporabniško izkušnjo priporočamo uporabo brskalnikov osnovanih na chromiumu (Chrome, Edge, Brave, Vivaldi).

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča AJPES nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine in spletne aplikacije ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Vsebine, ki niso dostopne, zaradi nesorazmernega bremena:

- določeni dokumenti in obrazci (izdelani za izpolnjevanje) v Adobe PDF ali v Word formi,

- določene fotografije, video posnetki in grafični prikazi na spletnih mestih niso opremljeni z opisi oziroma nimajo alternativnega besedila,

- spletišče ne podpira uporabe znakovnega jezika,

- struktura tabel in naslovov ni vedno optimalna,

- nekateri programsko generirani dokumenti.

Pomanjkljivost možnosti izbire različnih kontrastnih shem lahko vsaj deloma odpravimo z uporabo v določene brskalnike vgrajene funkcionalnosti kot so »glasno branje« (dostop prek ikone Ikona za glasno branje Edge v Edge) in poseben pogled za branje vsebine – »potopni bralnik«  oziroma »bralni pogled« (dostopni prek ikon Ikona za bralni pogled preko ikone Edge (Edge)  Ikona za bralni pogled preko ikone Firefox (Firefox), Ikona za bralni pogled preko ikone Opera(Opera)). 

Spletišče AJPES poleg širokega nabora vsebin ponuja tudi uporabo različnih spletnih aplikacij. Informacijske storitve spletišča so povezane z različnimi zalednimi sistemi AJPES, storitvami državnih organov, organov EU ter podjetij. Zaradi številčnosti in kompleksnosti zalednih povezav ter pogostih sprememb pri vsebini bi prilagoditev vseh spletnih aplikacij po samooceni predstavljala nesorazmerno breme. AJPES je trenutno v obsežni fazi 5-letne prenove portala, ki bo pogodbeno končana v letu 2027. Z upoštevanjem načela gospodarnosti sledimo časovnici sklenjene pogodbe. Menimo, da pred dogovorjenim rokom prenove portala, ne bi bilo smiselno nositi dodatnega finančnega bremena. Prenova portalskega okvira AJPES bo ob koncu prenove zadostila tistim kriterijem ZDSMA, katere trenutno spletišče AJPES še ne dosega.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena dne 30. 3. 2021 po metodi iz prve alineje točke (a) prvega odstavka člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 z dne 11. oktobra 2018 – samoocena organa javnega sektorja. Izjava je bila nazadnje pregledana in posodobljena dne 12. 4. 2024.

Povratne in kontaktne informacije

Veseli bomo vaših informacij o uporabniški izkušnji na spletnem mestu. Prav tako se trudimo ugoditi vašim prošnjam o morebitnih dodatnih prilagoditvah spletnega naslova ter vam omogočati alternativne vire dostopa.

O morebitnih primerih neskladne vsebine z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, zahtevah po informacijah glede vsebine spletišča ter drugih informacijah, ki v skladu z oceno o nesorazmernem bremenu niso objavljene v dostopni obliki, nas prosim kontaktirajte:

-  preko kontaktnega obrazca na vstopni strani pod Dostopnost,

-  preko telefonske številke 01/477 42 27.

Na obvestilo ali zahtevo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma zahteve. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravlja inšpektorat za informacijsko družbo.

Izvršilni postopek

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katerokoli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo na inšpektorat za informacijsko družbo.

 

Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo

Davčna ulica 1

1000 Ljubljana

fo-hqrhc?fnu-rh

 
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?