LOGIN

 

LOCAL LOGIN

Registered users
New user

SI-PASS

Registered users

Izjava o dostopnosti

Uvodno o dostopnosti

AJPES se zavezuje omogočati dostopnost spletnega mesta www.ajpes.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18). Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče AJPES na spletnem mestu www.ajpes.si.

Stopnja skladnosti

Spletišče AJPES je v celoti skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Nabor storitev za dostopnost

Spletno mesto vam omogoča:

  • izbiro barvnega kontrasta,
  • izbiro velikosti pisave.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča AJPES nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine in spletne aplikacije ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Vsebine, ki niso dostopne:

  1. Spletišče AJPES poleg širokih vsebin ponuja številne povezave do različnih programskih storitev. Te storitve so povezane z različnimi zalednimi sistemi AJPES, storitvami državnih organov in organov Evropske skupnosti ter podjetij. Številčnost in različne lastnosti programskih storitev so po naši oceni razlog za nesorazmerno breme, predvsem velikih finančnih posledic, ki bi nastale za AJPES. Kljub temu nameravamo v prihodnje postopno izvesti prilagoditve za večino programskih rešitev.
  2. Slikovno gradivo in preglednice na spletišču niso podnaslovljene.
  3. Vsi dokumenti in obrazci niso izdelani v popolni elektronski obliki. Izdelani so v Adobe PDF (za izpolnjevanje) ali v Word formatu.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena dne 23. 9. 2020 po metodi iz prve alineje točke (a) prvega odstavka člena 3Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 z dne 11. oktobra 2018 – samoocena organa javnega sektorja.

Povratne in kontaktne informacije

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informacijah ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive, sprejemamo tukaj.

Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

Izvršilni postopek

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko oddate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo.

 

Ministrstvo za javno upravo

Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost

Tržaška cesta 21

1000 Ljubljana

fo-thu?fnu-rh

www.uiv.gov.si
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?