To content

O AJPES

Javna naročila
Rok za predložitev ponudb:
26. 5. 2021 ob 10.00
Odpiranje ponudb:
26. 5. 2021 ob 10.15
Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti
Pojasnila:
Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila do 20. 5. 2021 do 12.00

Dokumentacija v zvezi z
oddajo naročila 

 
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?