To content

Statistike

 

Zavezanci za predložitev posredujejo podatke prek portala AJPES skladno z roki, opredeljenimi za posamezno statistično raziskovanje oziroma drugo zbiranje podatkov.

Podatke za statistična raziskovanja in druga zbiranja podatkov lahko pripravite in/ali predložite prek posamezne spletne aplikacije na portalu AJPES, če ste registrirani za uporabo spletnega portala (imate uporabniško ime in geslo) in če ste pridobili pravice za vpogled/vnos/oddajo podatkov s strani zakonitega zastopnika poslovnega subjekta za posamezno storitev ter so evidentirane v sistemu e-Pooblastil AJPES. Do posamezne aplikacije lahko dostopate brez priprave pooblastil:

  • če ste zakoniti zastopnik poslovnega subjekta in imate kvalificirano digitalno potrdilo vpisano v Evidenco digitalnih potrdil (EDP) ter digitalno potrdilo dodano v profilu uporabnika, ali
  • če vas je zakoniti zastopnik poslovnega subjekta že pooblastil za vsa poročanja na AJPES z generalnim pooblastilom.

Generalno pooblastilo ne velja za poročanja, ki vsebujejo osebne podatke (podatki ISPAP, raziskovanje o strukturi plače, eTurizem), zato je potrebno za vpogled/vnos/oddajo tovrstnih podatkov pripraviti posebno pooblastilo..

V kolikor pooblastila še nimate, ga pripravite tukaj, skladno z navodili v Priročniku za uporabnike.

COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?