To content

Naročilnice, vloge in pooblastila

Naročilnice za storitve AJPES

Pooblastila 

Glej tudi e-Pooblastila - priročnik za uporabnike (V2.2)

Prek sistema pooblastil lahko pripravite pooblastila za predložitev podatkov za naslednje storitve:

  1. Letna poročila
  2. Statistična raziskovanja
    • generalno pooblastilo ali za posamezno raziskovanje (PLAČE - poročanje o izplačanih bruto plačah in regresu, ČPPS - četrtletno poročanje o poslovanju poslovnih subjektov, SFR - statistika finančnih računov, SSPPS - poslovne storitve, DIVID - izplačane dividende, NRIOT - struktura vmesne potrošnje in prihodkov, LCS - stroški dela in struktura delovnega časa)
    • obvezno za posamezno raziskovanje (ISPAP - izplačane plače v javnem sektorju in SES - struktura plače) 
  3. Večstranski pobot
  4. Oddaja zahtev za objavo sporočil po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)
  5. Register dejanskih lastnikov

Drugo
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?