LOGIN

 

LOCAL LOGIN

Registered users
New user

SI-PASS

Registered users

Vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom

Splošno
Vstop v aplikacijo

eVPO

Vpogled v dnevno ažuriran seznam prostovoljskih organizacij 


V Vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom (vpisnik) se lahko vpišejo pravne osebe zasebnega prava (društva, zveza društev, ustanove, zasebni zavodi, itd.), ki izpolnjuje pogoje iz Zakona o prostovoljstvu. V skladu z drugim odstavkom 7. člena Zakona o prostovoljstvu pa se lahko na podlagi posebnih ''prostovoljskih programov'' v vpisnik vpišejo tudi osebe javnega prava (javni zavodi).

Vpis v vpisnik: Priglasitev za vpis v vpisnik predloži zastopnik prostovoljske organizacije ali organizacije s prostovoljskim programom, in sicer po pošti ali osebno na pristojni izpostavi AJPES. AJPES prostovoljsko organizacijo vpiše v vpisnik, če le-ta izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 38. člena Zakona o prostovoljstvu ter ji izda »Potrdilo o vpisu« v Vpisnik. Priglasitev v vpisnik se predloži na obrazcu, ki je Priloga 1 Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku. Vsebina vpisnika je opredeljena v 38. členu Zakona o prostovoljstvu.

Vir podatkov: pravna oseba

Osveževanje: sproti (on-line). Pravilnost podatkov o prostovoljskih organizacijah in organizacijah s prostovoljskim programom je zagotovljena tudi s Poslovnim registrom Slovenije.

POVEZANE VSEBINE
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?