LOGIN

 

LOCAL LOGIN

Registered users
New user

SI-PASS

Registered users

Register fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije

Splošno
Vstop v aplikacijo

REZ

Vpogled v podatke o proizvajalcih električne energije


V Register fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije (REZ) se vpišejo osebe, ki želijo v pravnem položaju zasebnika opravljati dejavnost proizvodnje električne energije, dejavnost pa opravljajo le z eno proizvodno napravo na obnovljive vire energije ali za so-proizvodnjo z visokim izkoristkom z nazivno močjo do 50 kW. 

Vpis v register: Vpis fizične osebe v register se opravi na podlagi vloge, v kateri stranka navede svoje podatke (ime in priimek, EMŠO, naslov prebivališča) in številko deklaracije proizvodne naprave, s katero proizvaja električno energijo. Ostale podatke o napravi, ki se vpišejo v register, AJPES pridobi od Agencije za energijo. O vsakem vpisu v register AJPES izda potrdilo, ki ga posreduje stranki in FURS.

Izbris iz registra: AJPES izbriše osebo iz registra na podlagi vloge stranke. Z vpisom prenehanja opravljanja dejavnosti v register, fizični osebi preneha pravni položaj zasebnika.

Podatki registra, razen osebnih podatkov, se na portalu AJPES objavljajo neposredno iz aplikacije. Vpogled v podatke registra je brezplačen.

AJPES podatke registra, vključno z osebnimi podatki, zagotavlja osebam, ki imajo pravno podlago za pridobivanje osebnih podatkov določeno v zakonu.

Vir podatkov: fizična oseba

Osveževanje: sproti (on-line). Pravilnost podatkov o fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije je zagotovljena tudi s povezavo z registrom deklaracij za proizvodnje naprave pri Agenciji za energijo.

 VZOREC vloge za vpis v Register fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije 
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?