LOGIN

 

LOCAL LOGIN

Registered users
New user

SI-PASS

Registered users

Register fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije

Telefonska pomoč
Vstop v aplikacijo

REZ

Vpogled v podatke o proizvajalcih električne energije


Pomoč Elektronski naslov Telefonska številka
Tehnična pomoč: AJPES    01/477-42-27
Vsebinska pomoč: AJPES qdy?`iodr-rh

01/477-41-93
01/477-41-49

Vsebinska pomoč: Agencija za energijo    02/234-03-00

 
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?