LOGIN

 

LOCAL LOGIN

Registered users
New user

SI-PASS

Registered users



Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin

Poročila
Vstop v aplikacijo

eRZPP

  • iskanje po premičninah
  • iskanje po poslovnih subjektih
  • po ID zastavne pravice

VRSTA PREMIČNINE PROSTOVOLJNA
ZASTAVA
RUBEŽ PREPOVED
RAZPOLAGANJA
SKUPAJ %
Motorna in tirna vozila, motorna kolesa ter prikolice in polprikolice
3.836 10.260

637

14.221 9,83
Oprema 62.421 54.815 969 116.358 80,44
Zaloge 5.463 2.902 7 8.343 5,77
Živali - drobnica 0 0 0 0 0,0
Živali - govedo 5.146 460 0 5.606 3,88
Živali - kopitarji 75 49 0 122 0,08
SKUPAJ 76.941 68.486 1.613 144.650 100

V stolpcu SKUPAJ se seštevajo različne premičnine (če so na isti premični vpisane različne vrste pravic hkrati, se v stolpcu SKUPAJ šteje kot ena premičnina).

Pojasnilo: Število premičnin ni enako številu pravic. Posamezna premičnina ima lahko vpisanih več pravic.

 

 

MESEC PROSTOVOLJNA
ZASTAVA
RUBEŽ PREPOVED RAZPOLAGANJA ŠTEVILO ZADEV SKUPAJ
JANUAR 86 730 17 833
FEBRUAR 92 786 11 889
MAREC 60 684 12 756
APRIL 40 52 12 104
MAJ 69 38 10 117
JUNIJ 102 784 18 904

Pojasnilo: Zadeva je vpisana za posamezno terjatev; v zadevi je lahko vpisana ena ali več premičnin.

 

 

 
Leto
Prostovoljna
zastava
Rubež
Prepoved
razpolaganja
SKUPAJ
2007
19.544
3.123
 
22.667
2008
23.601
3.795
 
27.396
2009
29.394
5.474
 
34.868
2010
32.533
7.253
 
39.786
2011
38.271
9.508
 
47.164
2012
46.812
15.791
418
62.210
2013 51.943 36.741 972 88.607
2014 70.493 55.759 1.268 126.047
2015 77.898 67.465 1.305 144.870
2016 76.371 79.368 1.735 155.438
2017 78.333 75.018 1.772 153.146
2018 76.383 71.917 1.647 147.884
2019 80.104 70.157 1.546 149.449

Pojasnilo: Število premičnin ni enako številu zastavnih pravic. Posamezna premičnina ima lahko več zastavnih pravic.  
 
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?