To content

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin

Telefonska pomoč
Vstop v aplikacijo

eRZPP

  • iskanje po premičninah
  • iskanje po poslovnih subjektih
  • po ID zastavne pravice

Vsebinska pomoč

Za vsebinsko pomoč je pristojno Ministrstvo za pravosodje

Elektronski naslov: fo-lo?fnu-rh

Telefonska številka: 01 369 53 42

 

Tehnična pomoč (CPU - Center za pomoč uporabnikom)

Elektronski naslov: bot-hs?`iodr-rh

Telefonska številka: 01/477-42-27
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?