LOGIN

 

LOCAL LOGIN

Registered users
New user

SI-PASS

Registered users

Raziskovanje o poslovnih storitvah

Splošno

AJPES izvaja letno statistično raziskovanje o poslovnih storitvah za potrebe Statističnega urada Republike Slovenije (SURS). Raziskovanje je predpisano z Letnim programom statističnih raziskovanj.

Z raziskovanjem se zbirajo podatki o prihodkih od prodaje, razčlenjenih po proizvodih oziroma storitvah za izbrane storitvene dejavnosti z namenom zagotavljanja mednarodno primerljivih podatkov v skladu z evropskimi standardi o strukturni statistiki podjetij in analiziranja delovanja gospodarstva v sektorju poslovnih storitev ter delovanja domačega in skupnega evropskega trga na področju poslovnih storitev.

Zavezanci za poročanje

Podatke za raziskovanje morajo predložiti pravne in fizične osebe v Republiki Sloveniji, določene v vzorec s strani SURS. V vzorec so vključene enote z 20 ali več osebami, ki delajo. 

Ali ste zavezanec v tekočem poročevalskem obdobju?

Z vpisom matične številke v spodnji program lahko preverite, če je poslovni subjekt zavezanec za poročanje podatkov.

 


Vprašalniki o poslovnih storitvah z navodili za izpolnjevanje Periodika raziskovanja Poročanje podatkov v letu 2020
Računalniške storitve SSP-PS/L-1 Letno Da
Pravne storitve SSP-PS/L-2 Dvoletno -
Računovodstvo SSP-PS/L-3 Dvoletno -
Raziskovanje trga SSP-PS/L-4 Dvoletno Da
Podjetniško in poslovno svetovanje SSP-PS/L-5 Dvoletno -
Projektiranje in tehnično svetovanje SSP-PS/L-6 Dvoletno Da
Tehnično preizkušanje in analiziranje SSP-PS/L-7 Dvoletno Da
Oglaševanje SSP-PS/L-8 Letno Da
Storitve pri zaposlovanju in posredovanju delovne sile SSP-PS/L-9 Letno Da

Poročanje podatkov o poslovnih storitvah za leto 2019 bo potekalo v elektronski obliki na vprašalnikih SSP-PS/L prek spletnega portala AJPES.

Rok za predložitev

Raziskovanje je letno. Oddaja podatkov prek spletne aplikacije bo na voljo od 1. 9. do 1. 10. 2020.

 
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?