To content

Bonitete S.BON AJPES

Bonitete gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov

Naročilo

Dodatne informacije:

anmhsdsd?`iodr-rh

01 / 583 33 08

02 / 235 25 27


S.BON AJPES – bonitetna ocena po pravilih baselskih standardov

Bonitetne ocene služijo za preverjanje ekonomsko-finančne sposobnosti ponudnikov v postopkih javnega naročanja in so nepogrešljive pri celovitem spremljanju kreditnega tveganja obstoječih in potencialnih poslovnih partnerjev. Hkrati je dobra bonitetna ocena pomembna konkurenčna prednost pri sklepanju poslov in izkazovanju poslovne odličnosti doma in v tujini.

Izberite med vrstami bonitetnih ocen:


Bonitetna ocena S.BON-1 tudi za samostojne podjetnike »normirance«

1. Določitev bonitetne ocene samostojnemu podjetniku normirancu na podlagi letnega poročila za leto 2023:

  • podjetnik pristojni izpostavi AJPES pošlje pisno prošnjo za možnost predložitve letnega poročila (z registrskimi podatki) za namen pridobitve bonitetne ocene,
  • letno poročilo za leto 2023 predloži najkasneje do 2. aprila 2024.

Bonitetne ocene na podlagi podatkov iz letnih poročil se vsem poslovnim subjektom določijo po javni objavi letnih poročil na portalu AJPES in obdelavi podatkov. Na voljo bodo v sredini meseca maja 2024.

2. Določitev bonitetne ocene samostojnemu podjetniku normirancu, ki letnega poročila ne predloži do 2. aprila 2024, se izvede na podlagi individualne obravnave. Prošnjo pošlje na anmhsdsd?`iodr-rh.

Metodologija

Metodologija za določanje bonitetnih ocen gospodarskih družb (podjetij, zadrug in zavodov) ter samostojnih podjetnikov (S.BON AJPES model)

 

 
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?