To content

Bonitete S.BON AJPES

Bonitete gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov
Naročilo

Dodatne informacije:

anmhsdsd?`iodr-rh

01 / 583 33 08

02 / 235 25 27


S.BON AJPES – bonitetna ocena po pravilih baselskih standardov

Bonitetne ocene služijo za preverjanje ekonomsko-finančne sposobnosti ponudnikov v postopkih javnega naročanja in so nepogrešljive pri celovitem spremljanju kreditnega tveganja obstoječih in potencialnih poslovnih partnerjev. Hkrati je dobra bonitetna ocena pomembna konkurenčna prednost pri sklepanju poslov in izkazovanju poslovne odličnosti doma in v tujini.

Bonitetna ocena S.BON AJPES tudi za samostojne podjetnike »normirance«

Bonitetno oceno lahko pridobi samostojni podjetnik normiranec, ki:

1) pristojni izpostavi AJPES pošlje e-sporočilo, da posluje kot normiranec in želi predložiti letno poročilo,

2) predloži letno poročilo v zakonskem roku ali

3) predloži letno poročilo kasneje in pridobi bonitetno oceno na podlagi naročila individualne obravnave.

Izberite med vrstami bonitetnih ocen:


Metodologija

Metodologija za določanje bonitetnih ocen gospodarskih družb (podjetij, zadrug in zavodov) ter samostojnih podjetnikov (S.BON AJPES model)

 

 
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?