To content

Večstranski pobot obveznosti – ePobot

Urnik
VSTOP V APLIKACIJO
Še 18 dni

do naslednje oddaje podatkov


Urnik izvajanja pobota v letu 2022

Izvedba pobota

Sprejem prijav za pobot

Zap.št. kroga

Mesec

Prvi dan
sprejemanja prijav

Datum izvedbe
pobota*

1.

JANUAR

13.01.2022

20.01.2022

2.

FEBRUAR

10.02.2022

17.02.2022

3.

MAREC

10.03.2022

17.03.2022

4.

APRIL

14.04.2022

21.04.2022

5.

MAJ

12.05.2022

19.05.2022

6.

JUNIJ

09.06.2022

16.06.2022

7.

JULIJ

14.07.2022

21.07.2022

8.

AVGUST

11.08.2022

18.08.2022

9.

SEPTEMBER

08.09.2022

15.09.2022

10.

OKTOBER

13.10.2022

20.10.2022

11.

NOVEMBER

10.11.2022

17.11.2022

12.

DECEMBER

08.12.2022

15.12.2022

* Zadnji rok za oddajo prijave je dan izvedbe posameznega kroga pobota, in sicer do 13. ure.

 
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?