To content

Večstranski pobot obveznosti – ePobot

Hiter, varen in cenovno ugoden način za poravnavanje obveznosti


Hiter, varen, učinkovit in cenovno ugoden način poravnavanja medsebojnih obveznosti vseh poslovnih subjektov, vpisanih v Poslovni register Slovenije. Poenostavite poslovanje in delo službe za izterjavo ter zmanjšajte stroške.

Kaj je ePobot AJPES?

Je sistem za mesečno izvajanje večstranskega pobota prijavljenih medsebojnih obveznosti poslovnih subjektov, ki omogoča poravnavo obveznosti in vnovčevanje terjatev. 

Prednosti vključevanja v ePobot?

Prijava obveznosti v obvezni in prostovoljni ePobot zagotavlja zmanjševanje obveznosti, poenostavlja poslovanje, nadomešča delo službe za izterjavo, znižuje stroške plačilnih storitev in likvidnostne težave poslovnih subjektov.

Razlike med obveznim in prostovoljnim pobotanjem?


Večstranski pobot medsebojnih obveznosti se izvaja elektronsko. Sistem samodejno ugotavlja pobotne verige med poslovnimi subjekti in išče logične povezave med njimi. Pogoj, da lahko pride do pobota je, da ima udeleženec pobota poleg obveznosti tudi terjatve do drugih udeležencev.

Za vnos podatkov in obveznosti v pobotno prijavo je na voljo spletna aplikacija ePobot.  Varnost storitve je zagotovljena s sodobno tehnologijo in preverjanjem identitete uporabnika z uporabo kvalificiranih digitalnih potrdil.

Da, vsak mesec v povprečju dve tretjini dolžnikov uspešno pobota vsaj del prijavljenih obveznosti. Uspešnost pobota je odvisna od višine zneska prijavljenih obveznosti in števila udeležencev, zato povabite vaše poslovne partnerje k sodelovanju v ePobotu.

Večstransko pobotanje se izvaja po vnaprej določenem urniku, zadnji rok za oddajo prijave je na dan izvedbe posameznega kroga pobota, in sicer do 13. ure. O rezultatih pobota so udeleženci obveščeni s poročilom o rezultatih večstranskega pobota še isti dan ali najkasneje  naslednji delovni dan po izvedbi pobota.

Vključitev in prijava v posamezni krog pobota sta brezplačni!

Provizijo plačate v višini 1,1 tisočinke (1,1 ‰) od dejansko pobotanega zneska obveznosti v posameznem krogu pobota ali najmanj 3,00 EUR (brez DDV) za posamezni krog pobota. Storitve ne plačajo dolžniki, ki pobotajo manj kot 50 EUR prijavljenih obveznosti v posameznem krogu večstranskega pobota.

Za sodelovanje v obveznem večstranskem pobotu glej:
 Pojasnila v zvezi z izvajanjem obveznega večstranskega pobota

Vedno se prijavljajo izključno obveznosti (in ne terjatve). Pogoj, da sploh lahko pride do pobota pa je, da ima udeleženec pobota poleg neplačanih obveznosti tudi neplačane terjatve do drugih udeležencev.

Sodelovanje v prostovoljnem večstranskem pobotu pri AJPES temelji na pogodbenem odnosu.
 Splošna pravila sistema večstranskega pobota
 Vzorec pogodbe o opravljanju večstranskega pobota
 Priprava pogodbe za vključitev v (prostovoljni) ePobot - elektronski obrazec

POVEZANE VSEBINE
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?