To content

Elektronsko podpisovanje v spletnih storitvah in namenskih programih

Splošno

Za uporabo elektronskih storitev in namenskih programov AJPES, v katerih je mogoče ali se zahteva elektronsko podpisovanje oddanih podatkov ali dokumentov, lahko poročevalci uporabljajo kvalificirana digitalna potrdila enega od naslednjih overiteljev digitalnih potrdil:

Digitalnega potrdila storitve REKONO trenutno ne podpiramo. Uporaba REKONO podpisnega sredstva je možna s SI-PASS. To poročevalec stori tako, da svoj uporabniški račun poveže s SI-PASS, se odjavi iz lokalnega uporabniškega računa in se ponovno prijavi s SI-PASS. Elektronsko podpisovanje se tako izvede z REKONO v SI-PASS v kolikor ima poročevalec ustrezen REKONO nivo prijave.

Kako preveriti veljavnost kvalificiranjega digitalnega potrdila?

Informacije v zvezi s pridobitvijo kvalificiranih digitalnih potrdil, njihovimi vrstami in nameni uporabe so na navedenih spletnih straneh overiteljev. Vlogo oziroma zahtevek za izdajo digitalnega potrdila za poslovne subjekte overitelja HALCOM-CA lahko oddate tudi v vseh izpostavah AJPES (glej Naročilnice, vloge in pooblastila). 

Način e-podpisovanja in preverjanja ustreznosti nameščene programske opreme

Navodila za preverjanje ustreznosti programske opreme za elektronsko podpisovanje in navodila za namestitev korenskega potrdila glede na izbrani spletni brskalnik so objavljena tukaj.

AJPES bo omogočil uporabo vseh vrst kvalificiranih digitalnih potrdil v vseh svojih storitvah, kjer je elektronsko podpisovanje predvideno. Trenutno možnost uporabe kaže naslednja tabela:

 

Storitev

Overitelj kvalificiranih digitalnih potrdil
SIGOV-CA SIGEN-CA POŠTA®CA HALCOM-CA

AC NLB

Letna poročila

Plače

Plače v javnem sektorju (ISPAP)

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin

Večstransko pobotanje medsebojnih obveznosti
Register transakcijskih računov

Elektronsko podpisovanje letnih poročil

Letno poročilo lahko elektronsko podpišete, če je vaše kvalificirano digitalno potrdilo evidentirano v sistemu Pooblastil, kjer so evidentirana vsa kvalificirana digitalna potrdila vpisana v Evidenco digitalnih potrdil (EDP), in tudi tista kvalificirana digitalna potrdila, za katera ste v preteklih letih na AJPES že oddali Obvestilo o uporabi kvalificiranih digitalnih potrdil za podpisovanje letnih poročil. Navedena kvalificirana digitalna potrdila se nanizajo v seznamu spletne aplikacije LP po izbiri načina oddaje, s katerimi letna poročila lahko podpišete takoj. 

V primeru, da ste imetnik kvalificiranega digitalnega potrdila in niste zastopnik poslovnega subjekta in želenega kvalificiranega digitalnega potrdila ni na seznamu, je potrebno za njegovo uporabo pripraviti novo pooblastilo v sistemu Pooblastil (podrobna navodila).

 

AJPES trenutno omogoča elektronsko podpisovanje z naslednjimi spletnimi brskalniki:

Storitev Mozilla FireFox  Google Chrome

Letna poročila

Plače

Plače v javnem sektorju (ISPAP)

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin

Večstransko pobotanje medsebojnih obveznosti 
Register transakcijskih računov

Kaj je digitalno potrdilo?

 • Je sodobna alternativa klasičnim osebnim identifikatorjem (osebna ali zdravstvena izkaznica, potni list, bančna kartica, ...).
 • Je računalniški zapis, ki vsebuje podatke kot so ime, e-naslov, ... in tako vedno identificira osebo, ki je imetnik potrdila.
 • Digitalna potrdila so sestavni del tehnoloških rešitev v elektronskem poslovanju, uporabljamo jih za elektronsko podpisovanja dokumentov, šifriranje zaupnih podatkov, e-bančništvo, storitve e-uprave….

Namen digitalnega potrdila

Digitalno potrdilo nudi:

 • digitalni (elektronski) podpis,
 • šifriranje podatkov.

Elektronski podpis

Elektronski podpis je sodobna alternativa ročnemu podpisu in štampiljki.

Elektronski podpis dokumenta vsem prejemnikom tega dokumenta omogoča:

 • preverjanje identitete podpisnika,
 • nespremenjenost (celovitost) dokumenta.

Overitelj / izdajatelj digitalnih potrdil

Digitalno potrdilo lahko pridobite pri overiteljih oz. izdajateljih digitalnih potrdil. Slovenski overitelji kvalificiranih digitalnih potrdil so SIGOV-CA, SIGEN-CA, POŠTA®CA, HALCOM-CA, AC NLB. Overitelju oddate zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila, on preveri vašo identiteto in vam izda digitalno potrdilo.

Vlogo oziroma zahtevek za izdajo digitalnega potrdila za poslovne subjekte overiteljev POŠTA®CA in HALCOM-CA lahko oddate tudi v vseh izpostavah AJPES (glej Naročilnice, vloge in pooblastila).

Hramba digitalnega potrdila

Računalniški zapis digitalnega potrdila je lahko shranjen na:

 • trdem disku,
 • disketi,
 • pametni kartici (namestitev programske opreme),
 • USB ključu.

Digitalno potrdilo na trdem disku je zaščiteno z geslom, kartico in USB ključ pa zaščitite fizično (zaklenete v predal, shranite v sef). Pametna kartica in USB ključ zmanjšujeta možnost zlorabe.

Varnostna kopija

Varnostna kopija digitalnega potrdila je možna, če je le ta shranjen na disku ali disketi.

Zaupanje v elektronski podpis

Identiteti podpisnika dokumenta lahko zaupamo, ker zaupamo overitelju / izdajatelju digitalnega potrdila, ki podpisnika preveri ob izdaji potrdila.

Dostop do digitalnega potrdila

Kdorkoli ima dostop do shranjenega digitalnega potrdila, lahko podpiše dokument v imenu lastnika digitalnega potrdila.
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?