To content

Letna in druga poročila

Predložitev

Poslovni subjekti predložijo AJPES letna poročila za javno objavo in za državno statistiko, ter druga poročila v predpisanih rokih za posamezno vrsto poslovnega subjekta.

 

Letna in druga poročila lahko predložite izključno prek spletnih aplikacij na portalu AJPES, in sicer se morate:

  • predhodno brezplačno registrirati oziroma prijaviti z uporabniškim imenom in geslom ter
  • vključiti v sistem e-Pooblastil, ki preverja pravice uporabnikov za predložitev.

Predložitev letnega in drugega poročila lahko potrdite:

  • s kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP)
  • z lastnoročnim podpisom odgovorne osebe na Obvestilu za AJPES, izpisanim iz spletne aplikacije, ki ga posredujte pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico.

Letno ali drugo poročilo lahko elektronsko podpišete, če ste:

V primeru, da imate veljavno KDP in niste zakoniti zastopnik ter nimate pooblastila za oddajo letnega ali drugega poročila na AJPES, je potrebno za elektronski podpis poročila pripraviti pooblastilo za vpogled/vnos/oddajo podatkov v sistemu Pooblastil AJPES, ki ga potrdi zakoniti zastopnik poslovnega subjekta. Pripravite lahko:

  • generalno pooblastilo (velja za predložitev letnih in drugih poročil),
  • pooblastilo »LP-letna poročila« (velja za letna in zaključna poročila, premoženjske bilance in poročila o prostovoljstvu)
  • pooblastilo »VRK-Volilne in referendumske kampanje«.

Več o pripravi pooblastila je v Priročniku za uporabnike.

Podrobnejša navodila o elektronskem podpisovanju so objavljena na spletnem portalu AJPES v rubriki Elektronsko podpisovanje

COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?