To content

Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov

Predložitev

Podatke lahko v spletno aplikacijo ČPPS vnesete neposredno ali pa jih uvozite v obliki XML datoteke, ki jo pripravijo razvijalci v skladu z zahtevami, ki jih AJPES objavlja na spletni strani Za razvijalce programske opreme, točka 6.4.

Po vnosu podatkov v spletno aplikacijo se izvedejo kontrole podatkov:

  • zavezujoče kontrole (če niso izpolnjeni zapisani pogoji, je oddaja vprašalnika onemogočena) in
  • opozorilne kontrole (če so izpolnjeni zapisani pogoji, je oddaja vprašalnika omogočena).

Uspešnost kontrole podatkov po posameznih vrstah oz. tabelah podatkov je razvidna v stolpcu »Status«.

  Računske in logične kontrole (veljavnost od 20. 2. 2021)
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?