To content

Statistika finančnih računov

Splošno

Vstop v aplikacijo

SFR

Rok za predložitev:
  • za prvo četrtletje 2024 od 10. 4. do 10. 5. 2024
  • za drugo četrtletje 2024 od 10. 7. do 10. 8. 2024
  • za tretje četrtletje 2024 od 10. 10. do 10. 11. 2024
  • za četrto četrtletje 2024 od 10. 1. do 20. 2. 2025
Še 26 dni

do konca oddaje podatkov


Podatke za statistiko finančnih računov zbira AJPES četrtletno za potrebe Banke Slovenije prek spletne aplikacije SFR.

Zavezanci poročajo podatke o stanju finančnih sredstev in obveznostih na finančnih računih ter o transakcijah in vrednostnih spremembah v finančnih sredstvih in obveznostih.

Zavezanci za poročanje

Podatke za statistiko finančnih računov morajo predložiti vse institucionalne enote, ki so po standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev glede na uredbo, uvrščene v sektorje 11, 12 in 13 ter so določene s sklepom o poročanju oziroma s kriteriji za presojo obveznosti poročanja s strani Banke Slovenije:

  • za sektor 11 ali nefinančne družbe bilančna vsota (vrednost aktive) ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem za katerega se poročajo podatki, 2 milijona evrov in več,
  • za sektor 12 ali finančne družbe bilančna vsota (vrednost aktive) ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem za katerega se poročajo podatki, 1 milijon evrov in več,
  • za sektor 13 ali institucionalne enote centralne in lokalne ravni države bilančna vsota (vrednost aktive) ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem za katerega se poročajo podatki, 8 milijonov evrov in več.

Institucionalne enote, ki so ustanovljene med letom, presojajo obveznost poročanja z ocenjevanjem bilančne vsote ob koncu četrtletja, za katerega se poročajo podatki.

Ne glede na zgornje kriterije ne poročajo:

Ali ste zavezanec v tekočem poročevalskem obdobju?

Z vpisom matične številke v spodnji program lahko preverite, če je institucionalna enota zavezanec za poročanje podatkov.


Posredovanje podatkov SFR

Vsebinska navodila

Za namen posredovanja podatkov SFR je Banka Slovenije opredelila dodatna vsebinska navodila.

Več
Vnos in oddaja podatkov

Za dostop do aplikacije SFR je potrebno pridobiti ustrezne pravice za poročanje.

Poročevalci posredujejo podatke z neposrednim vnosom v aplikacijo ali z uvozom XML datoteke.

Več

Predmet četrtletnega poročanja statistike finančnih računov so podatki o stanju finančnih sredstev in obveznostih na finančnih računih ter o transakcijah in vrednostnih spremembah v finančnih sredstvih in obveznostih, ki jih obvezniki poročanja izkazujejo kot terjatev ali obveznost do drugih enot oziroma sektorjev v domačem gospodarstvu oziroma do enot v tujini.

Na podlagi zbranih podatkov Banka Slovenije, Eurostat in Evropska centralna banka preučujejo denarno politiko, analizirajo finančno posredništvo ter finančne odločitve gospodarskih družb in države.

POVEZANE VSEBINE
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?