To content

Statistika finančnih računov

Predložitev
Vstop v aplikacijo

SFR

Rok za predložitev:
  • za prvo četrtletje 2021 od 10. 4. do 10. 5. 2021
  • za drugo četrtletje 2021 od 10. 7. do 10. 8. 2021
  • za tretje četrtletje 2021 od 10. 10. do 10. 11. 2021
  • za četrto četrtletje 2021 od 10. 1. do 20. 2. 2022
Še 24 dni

do konca oddaje podatkov


V spletno aplikacijo lahko podatke vnašate neposredno ali pa jih uvozite v obliki XML datoteke, ki jo:

Pomembno

Spletna aplikacija in Excel preglednica samodejno računata seštevke. Polja s seštevki so sivo obarvana in ne dopuščajo vnosa podatkov. Zaradi samodejnih seštevkov priporočamo, da vnesene zneske pred oddajo poročila temeljito preverite, saj bodo morebitne računske napake v obrazcih 1 do 4 povzročile napačen izračun vrednostnih sprememb v obrazcih 5 in 6.

Spletna aplikacija vsebuje dve vrsti opozorilnih kontrol, prve s podatki bilance stanja na zadnji dan predhodnega leta za katerega se poroča ter druge, vezane na zneske vrednostnih sprememb, ki po oceni Banke Slovenije niso v okviru dovoljenih odstopanj.

Opozorilne kontrole so vgrajene z namenom, da se podatki, na katere je kontrola opozorila, ponovno preverijo in po potrebi popravijo ali pa le obrazložijo. Namen kontrole s podatki bilance stanja je opozoriti na morebiten vnos napačnih podatkov. Kontrola na zneske vrednostnih sprememb pa opozarja na vse vrednostne spremembe, ki navzdol ali navzgor odstopajo od predvidenih in v odstotkih izraženih toleranc. Kontrola vrednostnih sprememb ne temelji samo na povečanjih in zmanjšanjih od dovoljenih toleranc, ampak je potrebno odstopanja obrazložiti tudi takrat, ko je znesek v vrednostnih spremembah enak 0.

Uspešnost kontrole podatkov po posameznih obrazcih je razvidna v stolpcu »Status«.

 Navodilo za delo s spletno aplikacijo
 Računske in logične kontrole

 

 
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?