To content

Predložitev letnih poročil

Poročila o kampanjah - Predpisi

Organizatorji volilnih in referendumskih kampanj morajo za namen javne objave in revizije skladno z določbami 18. člena in 19. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) najpozneje v 15 dneh po zaprtju posebnega transakcijskega računa predložiti poročilo o financiranju volilne oz. referendumske kampanje preko spletnega portala AJPES. AJPES prejeta poročila javno objavi skladno z 21. členom ZVRK.

Vsebino in obrazce poročila določa Pravilnik o vsebini in obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo. Skladno s 6. členom tega pravilnika AJPES poročila objavi v 10 delovnih dnevih.

Organizatorji predložijo poročilo le preko spletnega portala AJPES, skladno z Odredbo od 9.2.2015 dalje, in nič več v papirni obliki.

Predpisi

 Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) (Register predpisov RS)

 Pravilnik o vsebini in obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo (Register predpisov RS)

 Odredba o objavi datuma od katerega se poročila o financiranju volilne in referendumske kampanje posredujejo preko spletnega portala Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Register predpisov RS)

 

POVEZANE VSEBINE
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?