To content

Predložitev letnih poročil

Poročila o kampanjah - Splošno

Vnos preko spletne aplikacije

Organizatorji volilnih in referendumskih kampanj predložijo poročilo o financiranju volilne oz. referendumske kampanje prek spletne aplikacije po brezplačni registraciji ter vključitvi v sistem e-Pooblastil, ki preverja pravice uporabnikov za predložitev podatkov.

Poročilo o kampanji potrdi:
  • zakoniti zastopnik pravne osebe, ki ima veljavno kvalificirano digitalno potrdilo (KDP) evidentirano v Evidenci digitalnih potrdil (EDP) ali od njega pooblaščena oseba s pooblastilom v sistemu Pooblastil AJPES bodisi z veljavnim KDP ali z Obvestilom za AJPES;
  • fizična oseba z veljavnim KDP ali z Obvestilom za AJPES.

Več o dodajanju KDP v uporabniški profil v Priročniku za uporabnike.

 

Obvestilo za AJPES poročevalec izpiše iz spletne aplikacije, ga podpiše in posreduje AJPES Izpostavi Celje.

Obvestilo o nadgradnji spletne aplikacije

Obveščamo vas, da smo z vidika gospodarnosti in nujnosti dne 24.1.2019 nadgradili aplikacijo VRK.

 

Glavne spremembe so:

  • organizatorjem kampanj na lokalni in državni ravni aplikacija VRK omogoča vpis TRR vrste »V« ali da polje pustijo prazno;
  • možnost oddaje več poročil na podlagi enega TRR in avtomatični prenos metapodatkov v primeru skupnih organizatorjev lokalnih volitev;
  • možnost uvoza podatkov v obrazec »Seznam izdatkov« iz računovodskega programa;
  • sprememba tako, da ni avtomatizma pri odgovorni osebi organizatorja kampanje, ki je politična stranka;
  • sprememba glede identifikacije dobaviteljev (davčna ali matična številka).

 

Primer strukture XLSX datoteke za uvoz podatkov, več v navodilih.

POVEZANE VSEBINE
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?