LOGIN

 

LOCAL LOGIN

Registered users
New user

SI-PASS

Registered users

Koledar AJPES

 

Za lažje upravljanje vaših finančnih podatkov smo pripravili terminsko preglednico obvezne predložitve podatkov in različnih možnosti sodelovanja z AJPES.  

Koledar 2020

  ROKPOROČILO/PODATKIZAVEZANCI
JANUARObvezno10.01.2020

Mesečno statistično poročanje eTurizem

Izvajalci nastanitvene dejavnosti 

18.01.2020

Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju

Javni sektor

23.01.2020

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

31.01.2020

Poročanje o izplačanih plačah in regresu v zasebnem sektorju 

Zasebni sektor (pravne osebe)

31.01.2020

Četrtletno poročanje - IV. četrtletje 2019

Poslovni subjekti, vključeni v vzorec 

FEBRUARObvezno10.02.2020

Mesečno statistično poročanje eTurizem

Izvajalci nastanitvene dejavnosti 

18.02.2020

Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju

Javni sektor

20.02.2020

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

20.02.2020

Statistika finančnih računov - IV. četrtletje 2019

Določene institucionalne enote sektorjev 11, 12 in 13

29.02.2020

Poročanje o izplačanih plačah in regresu v zasebnem sektorju

Zasebni sektor (pravne osebe)

MARECObvezno02.03.2020

Letna poročilapravne osebe javnega prava in nepridobitne organizacije (ne velja za politične stranke)

Pravne osebe javnega prava in nepridobitne organizacije (razen političnih strank)

02.03.2020

Poročila o prostovoljstvu: pravne osebe javnega prava in nepridobitne organizacije

Poslovni subjekti, vpisani v vpisnik prostovoljskih organizacij

10.03.2020

Mesečno statistično poročanje eTurizem

Izvajalci nastanitvene dejavnosti 

18.03.2020

Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju

Javni sektor

19.03.2020

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

30.03.2020

Premoženjske bilance: posredni in neposredni uporabniki občinskih proračunov

Posredni in neposredni uporabniki občinskih proračunov

31.03.2020

Poročanje o izplačanih plačah in regresu v zasebnem sektorju

Zasebni sektor (pravne osebe)

31.03.2020

Letna poročila: gospodarske družbe, zadrugesamostojni podjetnikidruštvapolitične stranke

Gospodarske družbe, podružnice tujega podjetja, zadruge, podjetniki, društva, politične stranke

31.03.2020

Poročila o prostovoljstvu: društva, gospodarske družbe, zadruge

Poslovni subjekti, vpisani v vpisnik prostovoljskih organizacij

APRILObvezno08.04.2020

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

10.04.2020

Mesečno statistično poročanje eTurizem  

Izvajalci nastanitvene dejavnosti 

18.04.2020

Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju

Javni sektor

23.04.2020

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

30.04.2020

Poročanje o izplačanih plačah in regresu v zasebnem sektorju

Zasebni sektor (pravne osebe)

30.04.2020

Premoženjske bilance: posredni in neposredni uporabniki državnega proračuna

Posredni in neposredni uporabniki državnega proračuna

MAJObvezno07.05.2020

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

10.05.2020

Statistika finančnih računov - I. četrtletje 2020

Določene institucionalne enote sektorjev 11, 12 in 13

10.05.2020

Mesečno statistično poročanje eTurizem  

Izvajalci nastanitvene dejavnosti 

12.05.2020

Četrtletno poročanje - I. četrtletje 2020

Poslovni subjekti, vključeni v vzorec 

18.05.2020

Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju

Javni sektor

21.05.2020

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

31.05.2020

Poročanje o izplačanih plačah in regresu v zasebnem sektorju

Zasebni sektor (pravne osebe)

JUNIJObvezno04.06.2020

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

10.06.2020

Mesečno statistično poročanje eTurizem  

Izvajalci nastanitvene dejavnosti 

18.06.2020

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

18.06.2020

Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju

Javni sektor

30.06.2020

Poročanje o izplačanih plačah in regresu v zasebnem sektorju

Zasebni sektor (pravne osebe)

JULIJObvezno10.07.2020

Mesečno statistično poročanje eTurizem  

Izvajalci nastanitvene dejavnosti 

16.07.2020

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

18.07.2020

Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju

Javni sektor

30.07.2020

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

31.07.2020

Poročanje o izplačanih plačah in regresu v zasebnem sektorju

Zasebni sektor (pravne osebe)

31.07.2020

Četrtletno poročanje - II. četrtletje 2020

Poslovni subjekti, vključeni v vzorec 

AVGUSTObvezno10.08.2020

Mesečno statistično poročanje eTurizem  

Izvajalci nastanitvene dejavnosti 

10.08.2020

Statistika finančnih računov - II. četrtletje 2020

Določene institucionalne enote sektorjev 11, 12 in 13

13.08.2020

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

18.08.2020

Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju

Javni sektor

27.08.2020

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

31.08.2020

Skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil - do konca meseca  (ne velja za zavezance s poslovnim letom, različnim od koledarskega) - za gospodarske družbe, zadruge in društva

Gospodarske družbe (vključno z bankami, zavarovalnicami, investicijskimi skladi), zadruge, društva

31.08.2020

Poročanje o izplačanih plačah in regresu v zasebnem sektorju

Zasebni sektor (pravne osebe)

SEPTEMBERObvezno08.09.2020

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

10.09.2020

Mesečno statistično poročanje eTurizem  

Izvajalci nastanitvene dejavnosti 

18.09.2020

Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju

Javni sektor

24.09.2020

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

30.09.2020

Poročanje o izplačanih plačah in regresu v zasebnem sektorju

Zasebni sektor (pravne osebe)

OKTOBERObvezno01.10.2020

Raziskovanje o poslovnih storitvah

Poslovni subjekti, vključeni v vzorec

06.10.2020

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

10.10.2020

Mesečno statistično poročanje eTurizem  

Izvajalci nastanitvene dejavnosti 

18.10.2020

Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju

Javni sektor

22.10.2020

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

31.10.2020

Četrtletno poročanje - III. četrtletje 2020

Poslovni subjekti, vključeni v vzorec 

31.10.2020

Poročanje o izplačanih plačah in regresu v zasebnem sektorju

Zasebni sektor (pravne osebe)

NOVEMBERObvezno05.11.2020

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

10.11.2020

Statistika finančnih računov - III. četrtletje 2020

Določene institucionalne enote sektorjev 11, 12 in 13

10.11.2020

Mesečno statistično poročanje eTurizem  

Izvajalci nastanitvene dejavnosti 

18.11.2020

Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju

Javni sektor

19.11.2020

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

30.11.2020

Poročanje o izplačanih plačah in regresu v zasebnem sektorju

Zasebni sektor (pravne osebe)

DECEMBERObvezno03.12.2020

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

10.12.2020

Mesečno statistično poročanje eTurizem  

Izvajalci nastanitvene dejavnosti 

17.12.2020

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

18.12.2020

Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju

Javni sektor

31.12.2020

Poročanje o izplačanih plačah in regresu v zasebnem sektorju

Zasebni sektor (pravne osebe)


 
 
NE  POZABI:
 
 
 
Vpogled v podatke o poslovnih subjektih
 
24h/dan, brezplačno, www.ajpes.si
 

Boniteta poslovnih partnerjev

24h/dan, plačljivo, www.ajpes.si
 

Svetovanje


Vse delovne dni brezplačno, kontaktne osebe po izpostavah AJPES
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?