To content

Koledar AJPES

 

Za lažje upravljanje vaših finančnih podatkov smo pripravili terminsko preglednico obvezne predložitve podatkov in različnih možnosti sodelovanja z AJPES.  

Koledar 2022

  ROKPOROČILO/PODATKIZAVEZANCI
JANUARObvezno10.01.2022

Mesečno statistično poročanje eTurizem

Izvajalci nastanitvene dejavnosti 

18.01.2022

Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju

Javni sektor

20.01.2022

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

31.01.2022

Poročanje o izplačanih plačah v zasebnem sektorju 

Zasebni sektor (pravne osebe)

31.01.2022

Četrtletno poročanje - IV. četrtletje 2021

Poslovni subjekti, vključeni v vzorec 

FEBRUARObvezno10.02.2022

Mesečno statistično poročanje eTurizem

Izvajalci nastanitvene dejavnosti 

17.02.2022

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

18.02.2022

Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju

Javni sektor

20.02.2022

Statistika finančnih računov - IV. četrtletje 2021

Določene institucionalne enote sektorjev 11, 12 in 13

28.02.2022

Poročila o prostovoljstvu: pravne osebe javnega prava in nepridobitne organizacije

Poslovni subjekti, vpisani v vpisnik prostovoljskih organizacij

28.02.2022

Letna poročilapravne osebe javnega prava in nepridobitne organizacije (ne velja za politične stranke) 

Pravne osebe javnega prava in nepridobitne organizacije (razen političnih strank)

28.02.2022

Poročanje o izplačanih plačah v zasebnem sektorju

Zasebni sektor (pravne osebe)

MARECObvezno10.03.2022

Mesečno statistično poročanje eTurizem

Izvajalci nastanitvene dejavnosti 

17.03.2022

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

18.03.2022

Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju

Javni sektor

30.03.2022

Premoženjske bilance: posredni in neposredni uporabniki občinskih proračunov

Posredni in neposredni uporabniki občinskih proračunov

31.03.2022

Poročanje o izplačanih plačah v zasebnem sektorju

Zasebni sektor (pravne osebe)

APRILObvezno10.04.2022

Mesečno statistično poročanje eTurizem  

Izvajalci nastanitvene dejavnosti 

18.04.2022

Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju

Javni sektor

21.04.2022

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

30.04.2022

Poročanje o izplačanih plačah v zasebnem sektorju

Zasebni sektor (pravne osebe)

30.04.2022

Četrtletno poročanje - I. četrtletje 2022

Poslovni subjekti, vključeni v vzorec 

MAJObvezno03.05.2022

Letna poročila: gospodarske družbe, zadrugesamostojni podjetnikidruštvapolitične stranke 

Gospodarske družbe, podružnice tujega podjetja, zadruge, podjetniki, društva, politične stranke

03.05.2022

Poročila o prostovoljstvu: društva, gospodarske družbe, zadruge 

Poslovni subjekti, vpisani v vpisnik prostovoljskih organizacij 

03.05.2022

Premoženjske bilance: posredni in neposredni uporabniki državnega proračuna

Posredni in neposredni uporabniki državnega proračuna

10.05.2022

Statistika finančnih računov - I. četrtletje 2022

Določene institucionalne enote sektorjev 11, 12 in 13

10.05.2022

Mesečno statistično poročanje eTurizem  

Izvajalci nastanitvene dejavnosti 

18.05.2022

Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju

Javni sektor

19.05.2022

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

31.05.2022

Poročanje o izplačanih plačah v zasebnem sektorju

Zasebni sektor (pravne osebe)

JUNIJObvezno10.06.2022

Mesečno statistično poročanje eTurizem  

Izvajalci nastanitvene dejavnosti 

16.06.2022

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

18.06.2022

Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju

Javni sektor

30.06.2022

Poročanje o izplačanih plačah v zasebnem sektorju

Zasebni sektor (pravne osebe)

JULIJObvezno10.07.2022

Mesečno statistično poročanje eTurizem  

Izvajalci nastanitvene dejavnosti 

18.07.2022

Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju

Javni sektor

21.07.2022

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

31.07.2022

Poročanje o izplačanih plačah v zasebnem sektorju

Zasebni sektor (pravne osebe)

31.07.2022

Četrtletno poročanje - II. četrtletje 2022

Poslovni subjekti, vključeni v vzorec 

AVGUSTObvezno10.08.2022

Mesečno statistično poročanje eTurizem  

Izvajalci nastanitvene dejavnosti 

10.08.2022

Statistika finančnih računov - II. četrtletje 2022

Določene institucionalne enote sektorjev 11, 12 in 13

18.08.2022

Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju

Javni sektor

18.08.2022

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

31.08.2022

Poročanje o izplačanih plačah v zasebnem sektorju

Zasebni sektor (pravne osebe)

31.08.2022

Skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil - do konca meseca  (ne velja za zavezance s poslovnim letom, različnim od koledarskega) - za gospodarske družbe, zadruge in društva

Gospodarske družbe (vključno z bankami, zavarovalnicami, investicijskimi skladi), zadruge, društva 

SEPTEMBERObvezno10.09.2022

Mesečno statistično poročanje eTurizem  

Izvajalci nastanitvene dejavnosti 

15.09.2022

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

18.09.2022

Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju

Javni sektor

30.09.2022

Poročanje o izplačanih plačah v zasebnem sektorju

Zasebni sektor (pravne osebe)

OKTOBERObvezno10.10.2022

Mesečno statistično poročanje eTurizem  

Izvajalci nastanitvene dejavnosti 

18.10.2022

Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju

Javni sektor

20.10.2022

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

31.10.2022

Poročanje o izplačanih plačah v zasebnem sektorju

Zasebni sektor (pravne osebe)

31.10.2022

Četrtletno poročanje - III. četrtletje 2022

Poslovni subjekti, vključeni v vzorec 

NOVEMBERObvezno10.11.2022

Mesečno statistično poročanje eTurizem  

Izvajalci nastanitvene dejavnosti 

10.11.2022

Statistika finančnih računov - III. četrtletje 2022

Določene institucionalne enote sektorjev 11, 12 in 13

17.11.2022

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

18.11.2022

Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju

Javni sektor

30.11.2022

Poročanje o izplačanih plačah v zasebnem sektorju

Zasebni sektor (pravne osebe)

DECEMBERObvezno10.12.2022

Mesečno statistično poročanje eTurizem  

Izvajalci nastanitvene dejavnosti 

15.12.2022

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

18.12.2022

Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju

Javni sektor

31.12.2022

Poročanje o izplačanih plačah v zasebnem sektorju

Zasebni sektor (pravne osebe)


 
 
NE  POZABI:
 
 
 
Vpogled v podatke o poslovnih subjektih
 
24h/dan, brezplačno, www.ajpes.si
 

Boniteta poslovnih partnerjev

24h/dan, plačljivo, www.ajpes.si
 

Svetovanje


Vse delovne dni brezplačno, kontaktne osebe po izpostavah AJPES
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?