To content

Koledar AJPES

 

Za lažje upravljanje vaših finančnih podatkov smo pripravili terminsko preglednico obvezne predložitve podatkov in različnih možnosti sodelovanja z AJPES.  

Koledar 2023

  ROKPOROČILO/PODATKIZAVEZANCI
JANUARObvezno10.01.2023

Mesečno statistično poročanje eTurizem

Izvajalci nastanitvene dejavnosti 

18.01.2023

Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju

Javni sektor

19.01.2023

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

31.01.2023

Poročanje o izplačanih plačah v zasebnem sektorju 

Zasebni sektor (pravne osebe)

31.01.2023

Četrtletno poročanje - IV. četrtletje 2022

Poslovni subjekti, vključeni v vzorec 

FEBRUARObvezno10.02.2023

Mesečno statistično poročanje eTurizem

Izvajalci nastanitvene dejavnosti 

16.02.2023

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

18.02.2023

Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju

Javni sektor

20.02.2023

Statistika finančnih računov - IV. četrtletje 2022

Določene institucionalne enote sektorjev 11, 12 in 13

28.02.2023

Letna poročila 

Pravne osebe javnega prava in nepridobitne organizacije (razen političnih strank)

28.02.2023

Poročila o prostovoljstvu

Pravne osebe javnega prava in nepridobitne organizacije, vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij

28.02.2023

Poročanje o izplačanih plačah v zasebnem sektorju

Zasebni sektor (pravne osebe)

MARECObvezno10.03.2023

Mesečno statistično poročanje eTurizem

Izvajalci nastanitvene dejavnosti 

16.03.2023

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

18.03.2023

Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju

Javni sektor

30.03.2023

Premoženjske bilance

Posredni in neposredni uporabniki občinskih proračunov

31.03.2023

Letna poročila

Gospodarske družbe, podružnice tujega podjetja, zadruge, samostojni podjetniki, društva, politične stranke

31.03.2023

Poročila o prostovoljstvu

Društva, gospodarske družbe in zadruge, vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij

31.03.2023

Poročanje o izplačanih plačah v zasebnem sektorju

Zasebni sektor (pravne osebe)

APRILObvezno10.04.2023

Mesečno statistično poročanje eTurizem  

Izvajalci nastanitvene dejavnosti 

18.04.2023

Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju

Javni sektor

20.04.2023

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

30.04.2023

Poročanje o izplačanih plačah v zasebnem sektorju

Zasebni sektor (pravne osebe)

30.04.2023

Četrtletno poročanje - I. četrtletje 2023

Poslovni subjekti, vključeni v vzorec 

MAJObvezno03.05.2023

Premoženjske bilance

Posredni in neposredni uporabniki državnega proračuna

10.05.2023

Statistika finančnih računov - I. četrtletje 2023

Določene institucionalne enote sektorjev 11, 12 in 13

10.05.2023

Mesečno statistično poročanje eTurizem  

Izvajalci nastanitvene dejavnosti 

18.05.2023

Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju

Javni sektor

18.05.2023

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

31.05.2023

Poročanje o izplačanih plačah v zasebnem sektorju

Zasebni sektor (pravne osebe)

JUNIJObvezno09.06.2023

Poročanje o strukturi plače

Poslovni subjekti, vključeni v vzorec

10.06.2023

Mesečno statistično poročanje eTurizem  

Izvajalci nastanitvene dejavnosti 

15.06.2023

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

18.06.2023

Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju

Javni sektor

30.06.2023

Poročanje o izplačanih plačah v zasebnem sektorju

Zasebni sektor (pravne osebe)

JULIJObvezno10.07.2023

Mesečno statistično poročanje eTurizem  

Izvajalci nastanitvene dejavnosti 

18.07.2023

Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju

Javni sektor

20.07.2023

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

31.07.2023

Poročanje o izplačanih plačah v zasebnem sektorju

Zasebni sektor (pravne osebe)

31.07.2023

Četrtletno poročanje - II. četrtletje 2023

Poslovni subjekti, vključeni v vzorec 

AVGUSTObvezno10.08.2023

Mesečno statistično poročanje eTurizem  

Izvajalci nastanitvene dejavnosti 

10.08.2023

Statistika finančnih računov - II. četrtletje 2023

Določene institucionalne enote sektorjev 11, 12 in 13

17.08.2023

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

18.08.2023

Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju

Javni sektor

31.08.2023

Skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil  (ne velja za zavezance s poslovnim letom, različnim od koledarskega)

Gospodarske družbe (vključno z bankami, zavarovalnicami, investicijskimi skladi), zadruge, društva, nepridobitne organizacije

31.08.2023

Poročanje o izplačanih plačah v zasebnem sektorju

Zasebni sektor (pravne osebe)

SEPTEMBERObvezno10.09.2023

Mesečno statistično poročanje eTurizem  

Izvajalci nastanitvene dejavnosti 

18.09.2023

Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju

Javni sektor

21.09.2023

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

30.09.2023

Poročanje o izplačanih plačah v zasebnem sektorju

Zasebni sektor (pravne osebe)

OKTOBERObvezno10.10.2023

Mesečno statistično poročanje eTurizem  

Izvajalci nastanitvene dejavnosti 

18.10.2023

Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju

Javni sektor

19.10.2023

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

31.10.2023

Poročanje o izplačanih plačah v zasebnem sektorju

Zasebni sektor (pravne osebe)

31.10.2023

Četrtletno poročanje - III. četrtletje 2023

Poslovni subjekti, vključeni v vzorec 

NOVEMBERObvezno10.11.2023

Mesečno statistično poročanje eTurizem  

Izvajalci nastanitvene dejavnosti 

10.11.2023

Statistika finančnih računov - III. četrtletje 2023

Določene institucionalne enote sektorjev 11, 12 in 13

16.11.2023

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

18.11.2023

Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju

Javni sektor

30.11.2023

Poročanje o izplačanih plačah v zasebnem sektorju

Zasebni sektor (pravne osebe)

DECEMBERObvezno10.12.2023

Mesečno statistično poročanje eTurizem  

Izvajalci nastanitvene dejavnosti 

14.12.2023

Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) 

Obvezni večstranski pobot - zavezanci

18.12.2023

Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju

Javni sektor

31.12.2023

Poročanje o izplačanih plačah v zasebnem sektorju

Zasebni sektor (pravne osebe)


 
 
NE  POZABI:
 
 
 
Vpogled v podatke o poslovnih subjektih
 
24h/dan, brezplačno, www.ajpes.si
 

Boniteta poslovnih partnerjev

24h/dan, plačljivo, www.ajpes.si
 

Svetovanje


Vse delovne dni brezplačno, kontaktne osebe po izpostavah AJPES
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?