Na vsebino

eEBR

Evropski poslovni register

Cene dostopa do podatkov in dokumentov EBR

Storitev (angleški izraz) Storitev (slovenski prevod) Cena z DDV (€)
Memorandum and Articles of Association Akt o ustanovitvi in družbena pogodba 3,97
Balance Sheet Bilanca stanja 3,97
Company Shareholders Delničarji 3,97
ETRH ETRH 14,27
Financial data (extract from various documents) Finančni podatki (izpisi iz različnih dokumentov) 3,97
Company Search Iskanje po poslovnih subjektih (vzorec) 0,00
Extract Trade Register Izpis (izvleček) iz poslovnega/sodnega registra 7,14
Annual Account Letno poročilo 3,97
Person Certificate with Current Assignments Osebno potrdilo o aktualnih pooblastilih 3,97
Insolvency Proceedings Postopki zaradi insolventnosti 3,97
Company Profile Predstavitev subjekta (vzorec) 3,17
Extended Company Profile Razširjena predstavitev subjekta 3,97
Change of Officers Sprememba zakonitih zastopnikov 3,97
Change in Status Spremembe statuta 3,97
Interim Report Vmesno poročilo 3,97
Storitev (angleški izraz) Storitev (slovenski prevod) Cena z DDV (€)
Memorandum and Articles of Association Akt o ustanovitvi in družbena pogodba 5,55
Financial data (extract from various documents) Finančni podatki (izpisi iz različnih dokumentov) 13,48
Company Search Iskanje po poslovnih subjektih (vzorec) 0,00
Person Search Iskanje posamezne odgovorne osebe v različnih poslovnih subjektih (vzorec) 0,00
Annual Account Letno poročilo 7,14
Company Appointments Podatki o odgovornih osebah (poslovodstvo, člani organov upravljanja, revizorji) (vzorec) 5,55
Personal Appointments Podatki o posamezni odgovorni osebi (vzorec) 5,55
Company Profile Predstavitev subjekta (vzorec) 3,97
Storitev (angleški izraz) Storitev (slovenski prevod) Cena z DDV (€)
Memorandum and Articles of Association Akt o ustanovitvi in družbena pogodba 5,55
Company Search Iskanje po poslovnih subjektih (vzorec) 0,00
Extract Trade Register Izpis (izvleček) iz poslovnega/sodnega registra 5,55
Annual Account Letno poročilo 8,72
Company Appointments Podatki o odgovornih osebah (poslovodstvo, člani organov upravljanja, revizorji) (vzorec) 5,08
Personal Appointments Podatki o posamezni odgovorni osebi (vzorec) 8,72
Company Profile Predstavitev subjekta (vzorec) 3,97
Storitev (angleški izraz) Storitev (slovenski prevod) Cena z DDV (€)
Company Search Iskanje po poslovnih subjektih (vzorec) 0,00
Person Search Iskanje posamezne odgovorne osebe v različnih poslovnih subjektih (vzorec) 0,00
Company Profile Predstavitev subjekta (vzorec) 4,28
Storitev (angleški izraz) Storitev (slovenski prevod) Cena z DDV (€)
Company Search Iskanje po poslovnih subjektih (vzorec) 0,00
Company Profile Predstavitev subjekta (vzorec) 3,17
Storitev (angleški izraz) Storitev (slovenski prevod) Cena z DDV (€)
Memorandum and Articles of Association Akt o ustanovitvi in družbena pogodba 8,72
Incorporation Documents Dokumenti in listine o ustanovitvi (registraciji) 8,72
Company Search Iskanje po poslovnih subjektih (vzorec) 0,00
Annual Return Letna uskladitev podatkov 8,72
Certificate of Good Standing Potrdilo o boniteti 20,62
Certificate of Registration Potrdilo o registraciji 20,62
Company Profile Predstavitev subjekta (vzorec) 0,79
Extended Company Profile Razširjena predstavitev subjekta 20,62
Company Change of Name Sprememba firme 8,72
Change of Registered Address Sprememba poslovnega naslova 8,72
Storitev (angleški izraz) Storitev (slovenski prevod) Cena z DDV (€)
Company Search Iskanje po poslovnih subjektih (vzorec) 0,12
Person Search Iskanje posamezne odgovorne osebe v različnih poslovnih subjektih (vzorec) 0,12
Annual Account Letno poročilo 4,76
Company Appointments Podatki o odgovornih osebah (poslovodstvo, člani organov upravljanja, revizorji) (vzorec) 3,65
Personal Appointments Podatki o posamezni odgovorni osebi (vzorec) 2,06
Company Profile Predstavitev subjekta (vzorec) 3,65
Extended Company Profile Razširjena predstavitev subjekta 5,95
Storitev (angleški izraz) Storitev (slovenski prevod) Cena z DDV (€)
Memorandum and Articles of Association Akt o ustanovitvi in družbena pogodba 12,69
Incorporation Documents Dokumenti in listine o ustanovitvi (registraciji) 12,69
Company Search Iskanje po poslovnih subjektih (vzorec) 0,00
Annual Return Letna uskladitev podatkov 12,69
Annual Account Letno poročilo 12,69
Company Profile Predstavitev subjekta (vzorec) 0,79
Company Prospectus Prospekt poslovnega subjekta 12,69
Change of Registered Address Sprememba poslovnega naslova 12,69
Change in Status Spremembe statuta 12,69
Storitev (angleški izraz) Storitev (slovenski prevod) Cena z DDV (€)
Memorandum and Articles of Association Akt o ustanovitvi in družbena pogodba 6,34
Balance Sheet Bilanca stanja 8,72
Company Search Iskanje po poslovnih subjektih (vzorec) 0,00
Person Search Iskanje posamezne odgovorne osebe v različnih poslovnih subjektih (vzorec) 1,22
Profit and Loss Izkaz poslovnega izida 5,55
Annual Account Letno poročilo 13,48
Company Appointments Podatki o odgovornih osebah (poslovodstvo, člani organov upravljanja, revizorji) (vzorec) 2,94
Personal Appointments Podatki o posamezni odgovorni osebi (vzorec) 5,55
Certificate of Registration Potrdilo o registraciji 3,17
Company Profile Predstavitev subjekta (vzorec) 2,94
Storitev (angleški izraz) Storitev (slovenski prevod) Cena z DDV (€)
Balance Sheet Bilanca stanja 0,73
Company Search Iskanje po poslovnih subjektih (vzorec) 0,00
Profit and Loss Izkaz poslovnega izida 0,73
Company Appointments Podatki o odgovornih osebah (poslovodstvo, člani organov upravljanja, revizorji) (vzorec) 0,73
Company Profile Predstavitev subjekta (vzorec) 0,73
Storitev (angleški izraz) Storitev (slovenski prevod) Cena z DDV (€)
Memorandum and Articles of Association Akt o ustanovitvi in družbena pogodba 0,79
Incorporation Documents Dokumenti in listine o ustanovitvi (registraciji) 0,79
Company Search Iskanje po poslovnih subjektih (vzorec) 0,00
Extract Trade Register Izpis (izvleček) iz poslovnega/sodnega registra 17,34
Annual Account Letno poročilo 0,79
Company Appointments Podatki o odgovornih osebah (poslovodstvo, člani organov upravljanja, revizorji) (vzorec) 8,72
Company Profile Predstavitev subjekta (vzorec) 8,72
Storitev (angleški izraz) Storitev (slovenski prevod) Cena z DDV (€)
Company Search Iskanje po poslovnih subjektih (vzorec) 0,00
Company Appointments Podatki o odgovornih osebah (poslovodstvo, člani organov upravljanja, revizorji) (vzorec) 0,79
Personal Appointments Podatki o posamezni odgovorni osebi (vzorec) 0,79
Company Profile Predstavitev subjekta (vzorec) 0,79
Storitev (angleški izraz) Storitev (slovenski prevod) Cena z DDV (€)
Company Search Iskanje po poslovnih subjektih (vzorec) 0,00
Annual Account Letno poročilo 16,65
Registry Courts Announcements Obvestila registrskih sodiš 4,76
Exemption from Publication Oprostitev objave 4,76
Company Profile Predstavitev subjekta (vzorec) 4,76
Notification of Error Prijava napake 16,65
Storitev (angleški izraz) Storitev (slovenski prevod) Cena z DDV (€)
Company Search Iskanje po poslovnih subjektih (vzorec) 0,00
Person Search Iskanje posamezne odgovorne osebe v različnih poslovnih subjektih (vzorec) 0,00
Company Appointments Podatki o odgovornih osebah (poslovodstvo, člani organov upravljanja, revizorji) (vzorec) 15,07
Personal Appointments Podatki o posamezni odgovorni osebi (vzorec) 11,90
Company Profile Predstavitev subjekta (vzorec) 8,72
Storitev (angleški izraz) Storitev (slovenski prevod) Cena z DDV (€)
Credit Rating Report Bonitetno poročilo 73,59
Company Search Iskanje po poslovnih subjektih (vzorec) 0,00
Extract Trade Register Izpis (izvleček) iz poslovnega/sodnega registra 9,04
Annual Account Letno poročilo 14,48
Company Appointments Podatki o odgovornih osebah (poslovodstvo, člani organov upravljanja, revizorji) (vzorec) 5,49
Company Profile Predstavitev subjekta (vzorec) 4,12
Storitev (angleški izraz) Storitev (slovenski prevod) Cena z DDV (€)
Company Search Iskanje po poslovnih subjektih (vzorec) 0,00
Annual Account with 13 documents Letno poročilo s 13 dokumenti 19,79
Annual Account with 14 documents Letno poročilo s 14 dokumenti 20,74
Annual Account with 15 documents Letno poročilo s 15 dokumenti 21,69
Annual Account with 16 documents Letno poročilo s 16 dokumenti 22,64
Annual Account with 17 documents Letno poročilo s 17 dokumenti 23,60
Annual Account with 6 documents Letno poročilo s 6 dokumenti 13,13
Annual Account with 7 documents Letno poročilo s 7 dokumenti 14,08
Annual Account with 10 documents Letno poročilo z 10 dokumenti 16,93
Annual Account with 11 documents Letno poročilo z 11 dokumenti 17,89
Annual Account with 12 documents Letno poročilo z 12 dokumenti 18,84
Annual Account with 1-5 documents Letno poročilo z 1-5 dokumentov 12,18
Annual Account with 18 documents Letno poročilo z 18 dokumenti 24,55
Annual Account with 8 documents Letno poročilo z 8 dokumenti 15,03
Annual Account with 9 documents Letno poročilo z 9 dokumenti 15,98
Company Appointments Podatki o odgovornih osebah (poslovodstvo, člani organov upravljanja, revizorji) (vzorec) 10,31
Company Profile Predstavitev subjekta (vzorec) 6,50

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?