To content

eObjave po Zakonu o finančnih zavarovanjih (ZFZ)

Vstop v aplikacijo

eObjave

Objave notarjev po ZFZ

 

 


Na spletni strani za objave po Zakonu o finančnih zavarovanjih (ZFZ) AJPES omogoča objavo vabil k dajanju ponudb v postopku notarske prodaje nepremičnin. Vabilo k dajanju ponudb mora notar objaviti na spletnih straneh AJPES skladno s četrtim odstavkom 15.i člena ZFZ.
 
Skladno s 15.g členom ZFZ se notarska prodaja nepremičnine opravi na podlagi zavezujočega zbiranja ponudb. Notar, ki začne notarsko prodajo, v imenu hipotekarnega upnika opravi zbiranje ponudb na podlagi javnega vabila k dajanju ponudb iz drugega odstavka 15.g člena ZFZ.


Vsebina vabila k dajanju ponudb je določena v drugem odstavku 15. i člena ZFZ. Vabilo k dajanju ponudb mora biti objavljeno najpozneje:

  • dva meseca pred potekom roka za oddajo ponudb, če je izhodiščna cena višja od 100.000 EUR;
  • en mesec pred potekom roka za oddajo ponudb v drugih primerih.


Vpogled v objavljena vabila k dajanju ponudb je brezplačen.

 

Predpis

 Zakon o finančnih zavarovanjih (ZFZ) (Register predpisov RS)

 
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?