To content

Objave vpisov v poslovni in sodni register

Splošno

Pomembno

Nihče se ne more sklicevati na to, da od dneva, ko je bil vpis posameznega podatka v sodni register ali predložitev listine sodnemu registru objavljena na teh spletnih straneh, ni poznal tega podatka in vsebine listin, na katerih temelji vpis tega podatka, ali vsebine listine, ki je bila predložena sodnemu registru, če zakon ne določa drugače.


Kaj objavljamo? 

  • listine, na podlagi katerih je bil opravljen vpis v sodni register in listine, ki se predložijo sodišču zaradi vložitve v zbirko listin,
  • sklepe sodišč izdane v postopkih vpisa v sodni register,
  • listine vložene v Zbirko listin sodnega registra,
  • sklepe AJPES, izdane v postopkih vpisa podatkov o samostojnih podjetnikih v Poslovni register Slovenije.

Listine, ki so podlaga za vpis v sodni register, sklepi sodišč  in zbirka listin se objavlja od 1. 2. 2008 dalje, sklepi AJPES izdani v postopkih vpisa podatkov o samostojnih podjetnikih pa od 4. 10. 2015 dalje in so dostopni eno leto od dneva njihove objave.

Javno dostopne so listine za katere zakon določa javno objavo, za dostop do ostalih listin, ki lahko vsebujejo tudi osebne podatke pa se je treba obrniti na krajevno pristojno registrsko sodišče. 

Sklepi so anonimizirani, kar pomeni, da so osebni podatki na njih prekriti z zvezdicami.

Objave na teh spletnih straneh nadomeščajo objave v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Od 28.9.2015 dalje imajo državni organi in stečajni upravitelji za potrebe izvrševanja svojih pooblastil in dolžnosti pravico do neposrednega elektronskega dostopa do vseh listin (tudi tistih, katerih vsebina ni javno dostopna), na podlagi katerih so bili opravljeni posamezni vpisi podatkov v sodni register.

Vsi objavljeni podatki in listine so brezplačno dostopne.
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?