To content

Objave v postopkih zaradi insolventnosti

Nadomestila za objave v postopkih zaradi insolventnosti

Pavšalna nadomestila za objave po 122. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) se pristojnim sodiščem zaračunavajo po Tarifi nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti kot sledi:

Zap. št.

Vrsta objave

Nadomestilo v EUR brez DDV

Nadomestilo v EUR z 22 % DDV

Rok obračuna

1.

postopek prisilne poravnave

65,00

79,30

mesečno, do 5. delovnega dne za pretekli mesec
2. stečajni postopek nad pravno osebo 100,00 122,00 mesečno, do 5. delovnega dne za pretekli mesec

3.

stečajni postopek nad pravno osebo, ki se je začel zaradi ustavitve postopka prisilne poravnave ali ustavitve postopka preventivnega prestrukturiranja

35,00

42,70

mesečno, do 5. delovnega dne za pretekli mesec

4.

postopek prisilne likvidacije

100,00

122,00

mesečno, do 5. delovnega dne za pretekli mesec

5.

postopek osebnega stečaja

50,00

61,00

mesečno, do 5. delovnega dne za pretekli mesec

6.

postopek poenostavljene prisilne poravnave

65,00

79,30

mesečno, do 5. delovnega dne za pretekli mesec

7.

postopek preventivnega prestrukturiranja

65,00

79,30

mesečno, do 5. delovnega dne za pretekli mesec

8.

postopek stečaja zapuščine

50,00

61,00

mesečno, do 5. delovnega dne za pretekli mesec

Nadomestilo pod zap. št. 1 se za postopek prisilne poravnave, ki se je začel zaradi ustavitve postopka preventivnega prestrukturiranja, ne zaračuna.

Nadomestilo pod zap. št. 2 se za stečajni postopek nad pravno osebo, ki se je začel zaradi ustavitve postopka prisilne likvidacije, ne zaračuna.
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?