To content

Objave gospodarskih družb po ZGD-1

Splošno
Vstop v aplikacijo

eObjave

Objave gospodarskih družb po ZGD-1


Kaj objavljamo? 

  • podatke in sporočila sodišč in družb, za katere Zakon o gospodarskih družbah določa dolžnost objave,
  • podatke in sporočila družb, za katere akt o ustanovitvi družbe določa, da jih je treba objaviti,
  • sporočila statusnih preoblikovanj izvajalcev lekarniške dejavnosti.

Objavljena sporočila vsebujejo informacije v zvezi s skupščinami družb, o predložitvi pogodbe o pripojitvi oziroma delitvenega načrta registrskemu sodišču, o pozivu upnikom, da prijavijo terjatve v postopku prostovoljne likvidacije družbe, o vložitvi predloga za sodni preizkus menjalnega razmerja, ki ga objavi sodišče ter druge vrste informacij.

Na spletni strani za objave po 11. členu Zakona o gospodarskih družbah se objavijo tudi pozivi upnikom, da prijavijo terjatve v postopku prostovoljne likvidacije:

  • pravne osebe, za katere zakon napotuje na smiselno uporabo določb ZGD-1 o likvidaciji, in sicer:
    • gospodarska interesna združenja in evropska gospodarska interesna združenja ( 576. in 577. člen Zakona o gospodarskih družbah) in
    • območno obrtno-podjetniške zbornice (Obrtni zakon, 41.a člen)
  • druge pravne osebe, za katere zakon, ki ureja organizacijsko obliko, ne napotuje na smiselno uporabo določb ZGD-1 o likvidaciji, če pravna oseba tako zahteva (npr. Zakon o zavodih, Zakon o zadrugah).

Na podlagi 7. odstavka 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti in smiselne uporabe določb 2. odstavka 670. člena Zakona o gospodarskih družbah AJPES objavlja tudi statusna preoblikovanja izvajalcev lekarniške dejavnosti, ki so se preoblikovali v gospodarsko družbo.

Na tej spletni strani so objavljeni tudi podatki in sporočila, ki so jih družbe  objavile v postopkih statusnih preoblikovanj skladno s 579.a členom Zakona o gospodarskih družbah, ki od 8.8.2015 ni več v veljavi.

Objavljeni podatki in sporočila se ažurirajo sproti (neposredno iz spletne aplikacije za oddajo zahtev za objavo).

Objava podatkov in sporočil je brezplačna.

Vpogled v podatke in sporočila je brezplačen.

POVEZANE VSEBINE
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?